Microsoft Azure Microsoft Azure

YOUR Consultant and Partner for MS Azure

Microsoft Azure Най-ефективната платформа за облачни услуги

Голяма част от компаниите търсят дългосрочно решение да се приспособят към новите условия на работа и да предоставят модерна работна среда. Нуждаят се от съдействие за това как да преобразуват физическата офис среда във виртуална. Облачните технологии се превръщат в ключов фактор за поддържане и развитието на успешен бизнес в настоящия дигитален свят.

 

Защо да мигрирате в облака?

Triggers

Защо да изберете Microsoft Azure?


Microsoft Azure е облачна платформа за приложения и инфраструктурни услуги, гарантираща сигурност на данните и гъвкави планове, съобразени с вашите ресурси.

  • Azure е най-добрата платформа за вашите приложения базирани на  Windows Server и SQL Server - до 5 пъти по-малко разходи в сравнение с конкурентите решения благодарение на Azure Hybrid Benefit и Free Extended Security Updates. Azure предоставя възможност за използване на SQL като услуга с най-висока степен на съвместимост с локалните версии (Azure SQL Database Managed Instance).
  • Azure е платформа отговаряща на най-високите изисквания за сигурност и съответствие - всеки ден се анализират 6,5 трилиона сигнали за заплахи, които помагат да противодейства на заплахите и да се усъвършенстват решенията като: Azure Security Center,  Azure Sentinel и Confidential computing. Microsoft инвестира 1 милиард долара годишно за да подобри сигурността на своите продукти и услуги.  
  • Azure позволява ефективно и сигурно управление на хибридната инфраструктура с технологии като Azure Backup, Azure Site Recovery, Azure Security Center, Azure Monitor, Azure Arc и т.н. 

Как да започнете?


За да изградите успешна стратегия за миграция в облака е необходимо да се доверите на консултант по облачни технологии. Crayon е вашият доверен консултант и партньор за Microsoft Azure. Заедно ще идентифицираме потенциалните рискове за сигурността и ще внедрим политики за управление на облачните решения, които да ви предпазят от атаки, загуба или изтичане на информация и сривове. Нашите експерти могат да изготвят план и насоки за оптимизиране на вашите натоварвания на избраната от вас облачна платформа.

Crayon предлага следният подход, които да Ви помогне да реализирате успешната миграция в облака в 3 стъпки:

Start migration in 3 steps

Crayon Support Program

Какво представлява програмата за поддръжка на Crayon? 

Crayon предоставя техническа поддръжка за всички продукти Microsoft използвани от нашите CSP клиенти. Тази поддръжка е подкрепена от споразумение с Microsoft, даващо възможност за ескалация на сервизните заявки с най-висок приоритет.

 

Вие може да избирате между три нива на поддръжка в зависимост от вашите бизнес нужди:

  • Crayon Basic CSP support – базова поддръжка за Microsoft Online услуги закупени през CSP програма. 
  • Crayon Advanced Cloud Support – платена поддръжка на Microsoft Online услуги с възможност за ескалация към Microsoft.  
  • Crayon Premium Support – най-високо ниво на поддръжка покриващо цялото портфолио от продукти на Microsoft (online и on-premises).

 

За повече информация свържете се с нас на info.bg@crayon.com или +359 2 996 37 70.

Divider

Онлайн Семинар Защитете вашите информационни активи с интегрирани решения от Microsoft

Теми:

  • Управление на цифрова идентичност – защита на достъп до ресурсите посредством възможностите на Azure Active Directory - Conditional Access, Passwordless Authentication, Identity Governance и други.

  • Защита от заплахи – посредством интегрираните SIEM (Security Information and Event Management) и XDR (Extended Detection and Response) решения – Azure Sentinel, Microsoft 365 Defender и Azure Defender.

  • Защита на информацията – откриване на чувствителна информация, класификация и защита посредством технологии като Microsoft Information Protection и Data Loss Prevention.

  • Защита на облачни приложения и инфраструктура – с технологии като Cloud App Security, Azure Defender, Web Application Firewall и други.