Empower-iQ

Empower-iQ

De udfordringer din virksomhed måske kan stå overfor:

 • Alle brugere har en bred vifte af produktivitetsværktøjer til rådighed, som kan forbedre deres arbejdsliv.
 • Medarbejdere er vant til at arbejde på bestemte måder
 • Nye features og funktioner bliver hele tiden tilgængelige
 • Nye folk er gået glip af den forudgående oplæring omkring Office 365.

Spørgsmålene, som Empower-IQ vil hjælpe med at besvare:

 • Hvordan sikrer du, at dine medarbejdere ved, hvordan de skal bruge disse platforme?
 • Hvordan skaber du lysten hos individerne til at tage disse nye, og bedre, arbejdsmåder til sig?
 • Hvordan gøres medarbejderne i stand til at forstå og og gøre brug af disse nye funktioner?
 • Hvordan er nystartede i stand til at anvende produktivitetsværkstøjerne til at gøre deres arbejde?
Empower-iq Hvorfor?

Crayon's Empower-IQ service er designet til at styrke alle individer til at bruge Microsoft O365 fuldt ud.

Microsoft O365 har et bred vifte af produktivitets-, kommunikations- og samarbejdsfunktionaliteter som, når de er fuldt udnyttet, ikke kan sammenlignes med nogen anden platform, når det kommer til at styrke moderne arbejdspraksisser.

Komponenterne I Empower-iQ servicen

Crayon's dedikerede 'evergreen' BrugerAnvendelses Portal - Empower-iQ styrker medarbejdere i at bruge O365 og øge deres produktivitet:

 • BrugerAnvendelses Konsulenter: Dedikerede & erfarne i at udvikle kundefokuseret BrugerAnvendelses Programmer
 • Kommuniaktion og Planlægning: Crayon vil arbejde sammen med dig for at skabe opmærksomhed blandt dine medarbejdere angående ændringen, som er på vej, og hvorfor den har værdi.
 • LIVE BrugerTræning: Anvender det bedste fra klasseværelse oplevelsen med en ekspert inden for specifikke områder, men leveret omkostningseffetkivt via optaget webcast.
 • Udvikler LæringsVeje: Crayon vil arbejde sammen med dig om at udvikle relevante læringsveje for den enkelte medarbejder.
 • Udvikler Interne Vindere: Crayon vil arbejde med nøglepersoner i dit team, for at skabe interne vindere som skal hjælpe med at fremdrive forståelse og engagement i programmet.
 • Snakke Fællesskab: Skabe et fællesskab af ligesindede som støtter op og deler deres læringsoplevelser.

KommunikationsIndhold: Levering af kommunikationsindhold som understøtter jeres interne kommunikationsstrategier og øger opmærksomheden på teams.

crayon Lær Mere

Optimering

Vores markedsledende, og beviste, metoder fokuserer både på 'Teknologi' og 'Mennesker' fog sikrer, at dit team kan få det meste ud af…

Læs mere

Moderne Arbejdsplads som en service

Crayon's Modern Workplace as a Service (MWaaS) er blevet skabt gennem en kombination af at arbejde med og understøtte…

Læs mere

Samarbejde

Crayon har udviklet et markedsledende kommunikations- og samarbejdstiltag, som er helt anderledes end det, du ellers finder på markedet i dag...

Læs mere