Empower-iQ

Empower-iQ

De udfordringer din virksomhed måske kan stå overfor:

  • Alle brugere har en bred vifte af produktivitetsværktøjer til rådighed, som kan forbedre deres arbejdsliv.
  • Medarbejdere er vant til at arbejde på bestemte måder
  • Nye features og funktioner bliver hele tiden tilgængelige
  • Nye folk er gået glip af den forudgående oplæring omkring Office 365.

Spørgsmålene, som Empower-IQ vil hjælpe med at besvare:

  • Hvordan sikrer du, at dine medarbejdere ved, hvordan de skal bruge disse platforme?
  • Hvordan skaber du lysten hos individerne til at tage disse nye, og bedre, arbejdsmåder til sig?
  • Hvordan gøres medarbejderne i stand til at forstå og og gøre brug af disse nye funktioner?
  • Hvordan er nystartede i stand til at anvende produktivitetsværkstøjerne til at gøre deres arbejde?
Empower-iq Hvorfor?

Crayon's Empower-IQ service er designet til at styrke alle individer til at bruge Microsoft O365 fuldt ud.

Microsoft O365 har et bred vifte af produktivitets-, kommunikations- og samarbejdsfunktionaliteter som, når de er fuldt udnyttet, ikke kan sammenlignes med nogen anden platform, når det kommer til at styrke moderne arbejdspraksisser.

Komponenterne I Empower-iQ servicen

Crayon's dedikerede 'evergreen' BrugerAnvendelses Portal - Empower-iQ styrker medarbejdere i at bruge O365 og øge deres produktivitet:

  • BrugerAnvendelses Konsulenter: Dedikerede & erfarne i at udvikle kundefokuseret BrugerAnvendelses Programmer
  • Kommuniaktion og Planlægning: Crayon vil arbejde sammen med dig for at skabe opmærksomhed blandt dine medarbejdere angående ændringen, som er på vej, og hvorfor den har værdi.
  • LIVE BrugerTræning: Anvender det bedste fra klasseværelse oplevelsen med en ekspert inden for specifikke områder, men leveret omkostningseffetkivt via optaget webcast.
  • Udvikler LæringsVeje: Crayon vil arbejde sammen med dig om at udvikle relevante læringsveje for den enkelte medarbejder.
  • Udvikler Interne Vindere: Crayon vil arbejde med nøglepersoner i dit team, for at skabe interne vindere som skal hjælpe med at fremdrive forståelse og engagement i programmet.
  • Snakke Fællesskab: Skabe et fællesskab af ligesindede som støtter op og deler deres læringsoplevelser.

KommunikationsIndhold: Levering af kommunikationsindhold som understøtter jeres interne kommunikationsstrategier og øger opmærksomheden på teams.

crayon Lær Mere

Moderne Arbejdsplads som en service

Crayon's Modern Workplace as a Service (MWaaS) er blevet skabt gennem en kombination af at arbejde med og understøtte…

Læs mere

Samarbejde

Crayon har udviklet et markedsledende kommunikations- og samarbejdstiltag, som er helt anderledes end det, du ellers finder på markedet i dag...

Læs mere