Crayon GDPR GDPR Governance Dokumentation

Få hjælp af eksperter til det fulde GDPR overblik

 

Udbytte 

Ud over at danne et øjebliks billede af organisationens nuværende GDPR-compliance, kan dokumentationen også fungere som et arbejdsdokument, der kan ajourføres med nye eller ændrede tiltag. Desuden vil det også være et nyttigt redskab, der kan forevises ved auditeringer eller revisioner.

 

Proces og leverance

Med Crayons GDPR Governance Dokumentation, tilbyder vi hjælp til at samle trådene. På baggrund af en workshop og interviews med relevante stakeholders, vil vi udfærdige ét dokument, der har til formål at dokumentere følgende: 

  • En beskrivelse af GDPR-strategien og forankringen i organisationen
  • Identificering af forretningsprocesser der indebærer behandling af personoplysninger
  • Redegørelse for hvordan de seks databehandlingsprincipper overholdes ved behandlingerne
  • Redegørelse for hvordan organisationen faciliterer udøvelsen af de registreredes rettigheder
  • Oversigt over kunder og samarbejdspartnere, der kræver databehandleraftaler

 

Pris 35.000kr.