Cloud Services Cloud Service Management

Crayon tilbyder en abonnements baseret support service til public cloud. Vi kalder det Cloud Service Management.

Public cloud er en service baseret ydelser som er under konstant udvikling. For at følge kunders forbrugsbaserede udnyttelse af kronisk omskiftelige cloud ydelser, har Caryon udviklet en abonnementsbaseret support ydelse til brug i forbindelse med public cloud.

Der er i første omgang tale om en 'Single Point of Cloud Knowledge' (SPOCK) som bliver stillet til rådighed for kunder og partnere. SPOCK i Cloud Service Management udnytter Crayons mange årige erfaring med license rådgivning, cloud governance og IT service ydelser, til at lave en support kontakt for abonnenter.

SPOCK servicen sikrer at hele jeres organisation har et centralt kontakt og videnspunkt for Cloud. Dette betyder at uanset hvor mange der beskæftiger sig med Cloud om det er teknikere eller økonomifolk, vil I kunne forvente at få svar SPOCKen. SPOCK servicen koordinerer internt med vores eksperter.

Ydelserne er typisk rette mod organisations roller som indkøb, provisionering, IT services, revision og rapportering.

 Læs mere - klik her...

 Cloud Service Management abonnenter får hurtig adgang til plublic cloud expertise uden at skulle investere og implementere i lokale ressourcer

SPOCK ydelsen sikre at der altid er ET sted at gå hen med spørgsmål til adoption og implementering, uanset hvilket fagområde eller organisatorisk tilknytning (behøver ikke kun være IT)

Cloud Service Management operere ud fra Crayons empiri og 'common practice' og sikre at abonnenter ikke skal begå de samme begynder fejl som andre har været igennem

Cloud Service Management kan benyttes som en Cloud brokering funktion, noget som mange modne cloud kunder kan benytte til overblik og konsolidering, på trods af workload- og applikationspartitionering over flere cloud leverandører