Crayon SAM Assessment

GAP Analysis

En Crayon GAP Analysis er et vigtigt redskab for enhver virksomhed, der er i gang med et Software Asset Management Program.

GAP analysen giver virksomheden et detaljeret overblik over styrker, svagheder og mangler i forhold til SAM og compliance. Analysen afdækker bl.a. hvilke roller, politikker og processer, der eksisterer i virksomheden eller mangler at blive dokumenteret og kigget efter i sømmene.

Resultatet af GAP analysen er en rapport, der tegner et udførligt billede af hvilke konkrete opgaver, virksomheden står overfor i forbindelse med implementering af best practice SAM. Alle opgaverne er tildelt en risikofaktor, således at virksomheden kan vurdere hvad der er mest akut eller væsentligt og dernæst prioritere hvilke opgaver der skal løses i hvilken rækkefølge.

Ud for alle GAPs er det beskrevet, hvordan den enkelte opgave løses. Der er vejledning i forhold til hvordan en given politik eller procedure skal defineres, herunder hvilke SAM aspekter og elementer der er væsentlige at inkorporere. 

GAP anlysen er baseret på en workshop og en fast defineret spørgeramme bestående af mere end 100 spørgsmål.

GAP analysen kan udarbejdes som et selvstændigt projekt, men indgår som en del af Crayon SAM-IQ