Crayon SAM Assessment

IAITAM’s ITAM360® Accredited Baseline Assessment

ITAM360 er en omfattende analyse, der identificerer og guider virksomheder inden for de ’12 key process areas’ der er defineret af International Association of Information Technology Asset Managers.

ITAM360 er en ydelse der primært foregår via interview, dialog og samarbejde i workshops. Det endelige resultat, der leveres i en rapport, giver virksomheden et godt overblik over den nuværende IT Asset Management situation, inklusiv usikkerheds faktorer, manglende samarbejde, samt manglende komponenter i virksomhedens arbejde med Software Asset Management/IT Asset Management. Samtidig giver arbejdet og dialogen i workshops en større og bredere forståelse for SAM og arbejdet med dette område i virksomheden.

 ITAM360 er bygget op omkring følgende 12 key process areas:

 • Acquisition Management
 • Asset Identification 
 • Communication and Education                       
 • Compliance Management           
 • Disposal Management                    
 • Documentation Management
 • Financial Management                  
 • Legislation Management
 • Policy Management
 • Program Management
 • Project Management
 • Vendor Management

Ved at arbejde med og benytte de 12 key process areas sikrer man implementering af IT Asset Management i hele organisationen.

Resultatet af arbejdet beskrives og dokumenteres i en fyldestgørende rapport. Resultatet synliggør virksomhedens modenhed i forhold til IT Asset Management og Best Practice. Som supplement til rapporten udarbejder Crayon forslag til en handlingsplan over nødvendige tiltag for at opnå højere modenhedsniveau i virksomheden.