Software Asset Management Crayon SAM-IQ
Om Effektiv implementering af Software Asset Management

Mange virksomheder oplever, at den teknologiske udvikling og den øgede licenskompleksitet har gjort det væsentligt sværere at opnå fuld kontrol over anvendelsen af software.

Som modsvar til denne udvikling og som et værn mod softwareleverandørernes kontrolbesøg og de teknologiske og juridiske risici som uautoriseret brug af softwareaktiver afstedkommer, er et stigende antal organisationer begyndt at arbejde aktivt og målrettet med at optimere styringen af deres softwareaktiver. Udfordringen er imidlertid, at det kan være svært at vide præcis hvor, hvordan og i hvilken rækkefølge, der skal sættes ind for at optimere og adressere de mest centrale risikoområder.

Crayon SAM-IQ er udviklet til at hjælpe virksomheder med at få Software Asset Management implementeret så effektivt og så nemt som muligt.

Crayon SAM-IQ er en service og et best practice framework udviklet til at hjælpe virksomheder og organisationer med at implementere og vedligeholde alle væsentlige software asset management processer og procedurer. SAM-IQ sikrer et effektivt samspil mellem teknologier, processer og organisering for herigennem at skabe en holdbar og værdiskabende SAM-løsning, der både reducerer risikoen for incompliance samt medvirker til besparelser. 

SAM-IQ giver virksomheder en skræddersyet SAM køreplan, der føres ud i livet med støtte og vejledning fra en lang række services og tjenester, herunder et online videnscenter, best practice skabeloner og workflows, værktøjer, uddannelse samt løbende support og rådgivning fra specialister.

SAM-IQ tilrettelægges med udgangspunkt i virksomhedens egen SAM situation og giver svar på hvilke opgaver, der skal udføres, hvordan de skal løses og i hvilken rækkefølge.

Se også SAM-IQ Step by Step for yderligere information om Crayon SAM-IQ.