Crayon SAM-IQ SAM-IQ Step by Step

SAM-IQ er en totalløsning til, hvordan software asset management effektivt kan implementeres og forankres i en virksomhed for at holde licens- og IT-omkostningerne nede og reducere risikoen for incompliance.

Programmet er opbygget som et struktureret framework, der indeholder en lang række best practice skabeloner og standarder, programværktøjer, GAP-analyser, uddannelse, support m.v. ´SAM-IQ hjælper virksomheder med løbende at indføre SAM, compliance og licensstyrende processer og gradvist opnå et højere og højere modenhedsniveau.

Crayon SAM-IQ er inddelt i 3 faser:

 • Bronze – har til formål at opbygge organisatorisk parathed gennem ledelsesopbakning, placering af roller og ansvar, uddelegering af opgaver og udarbejdelse af en SAM plan
 • Sølv – har til formål at styrke virksomhedens modenhed på SAM gennem dokumentation, optimering og implementering af politikker og processer
 • Guld – uddanner og hjælper virksomheden med at indføre proaktive complianceprocesser og foretage analyser der modvirker uberettiget softwareanvendelse

En certificering følger for hver fase, der gennemføres. 

Crayon har hjulpet over 8.000 organisationer igennem Crayon SAM-IQ, der i England er anerkendt af IT-branchen som en opnåelig best practice standard indenfor software asset management og IT compliance. Virksomheder, der gennemfører SAM-IQ, vil opbygge viden, kompetencer og processer, der besvarer og adresserer centrale SAM og compliance spørgsmål såsom:

 • Hvad er vores nuværende SAM tilstand målt op imod en ønsket fremtidig tilstand, hvor sidstnævnte hviler på Crayon SAM-IQs standarder?
 • Hvilke opgaver skal vi udføre for at løfte virksomhedens modenhed på SAM?
 • Hvordan skal vi prioritere og målrette vores SAM indsats over tid?
 • Hvordan skaber vi overblik og synlighed i software- og licensmiljøet?
 • Hvordan kan vi udvikle og implementere vores politikker?
 • Hvordan skal vi designe vores SAM processer for at sikre effektiv anskaffelse, udrulning og forældelse af virksomhedens aktiver?
 • Hvordan kan vi standardisere vores softwareportefølje og etablere effektive versionsstyringsprocesser?
 • Hvordan opnår og vedligeholder vi licenscompliance?
 • Hvordan klargør vi virksomheden til at håndtere auditprocessen?