SAM & licensrådgivning Audit Support

Et licenseftersyn fra de store producenter kommer sjældent belejligt og er ofte temmelig ressourcekrævende.

For de fleste virksomheder er det ikke et bevidst valg at have for få, for mange eller, som vi ofte ser, forkerte licenser, men derimod et spørgsmål om at de fleste licensregler er utrolig komplekse, dels at forstå, men også at holde styr på de mange ændringer der jævnligt forekommer. Det kræver stor indsigt, viden og ikke mindst tid at være ajour med nye og gældende licensregler.

Hos Crayon har vi bistået mange virksomheder gennem auditforløb. Med vores kompetencer og dybe erfaring med komplekse auditeringer, sikrer vi et godt forløb og et gennemanalyseret og korrekt resultat.

Når en virksomhed konfronteres med et audit - hvad enten det en softwareproducent, eller intern revision – afføder det en række ressourcekrævende opgaver, med indsamling og validering af data og dokumentation, ressourceallokering, mødeaktivitet, kommunikation etc.

Med vores dybe erfaring med komplekse auditeringer og stramme deadlines, er vi naturligvis bekendte med hvilke procedurer der skal følges i et auditforløb, lige som vi også kender de faldgruber der altid er i forbindelse med indsamling af data, dokumentation, beregninger og analyser af data.

Med auditsupport fra Crayon, opnår virksomheden flere værdier, et par af dem er at:

  • Kende tidsplan og opgaver gennem hele forløbet
  • Spare tid på dataindsamling og optælling ved at anvende Crayons ’best pratice’ model
  • Spare penge ved at sikre at al dokumentation for købte/anvendte licenser samles og anvendes korrekt i analysen
  • Have sikkerhed for korrekt indhold af det endelige resultat 
  • Få rådgivning og anbefalinger til brug for forhandling med producenten

Ydelsen ’auditsupport’ indledes altid med en workshop hvor hele forløbet optegnes efter Crayon’s standardmodel, der sikrer, at alle opgaver synliggøres, estimeres, planlægges og følges til dørs. Fordelingen af opgaver mellem virksomheden, auditøren, producenten og Crayon aftales på denne workshop. Crayon tilbyder at deltage på alle møder.

Ydelsen udføres på timebasis.