SAM & licensrådgivning License Management Service

Med Crayon License Mangement Service (LMS) får virksomheden mulighed for at outsource interne licensopgaver for derved at kunne koncentrere sig om andre og mere strategiske dele af forretningen.

Crayon License Management Service indeholder følgende services:

Overholdelse af deadlines

Ved at benytte LMS får virksomheden en dedikeret SAM rådgiver, der arbejder sammen med kunden om at forberede og klargøre gentegninger og optællinger rettidigt.

Hotline

Med LMS tilbydes en daglig hotline service fra 9-15 på hverdage, hvor virksomheden kan komme i kontakt med en SAM specialist og få besvaret spørgsmål om licensindhold, priser og optimeringsmuligheder, baseret på kundens egne forhold.

Træning i brug af SAM system

Ofte benytter virksomheder ikke deres SAM system optimalt. Via LMS tilbyder Crayon undervisning og træning i SAM systemet.

Månedlige statusmøder mellem kunden og Crayon

For at give så meget værdi som muligt i LMS samarbejdet, er det vigtigt at opretholde en tæt kontakt til og viden om virksomheden. Dette sikres bl.a. via statusmøder og deltagelse i diverse relevante møder.

Opfølgning på "actions" i compliancerapporter

En meget vigtig del af Crayons compliancerapporter er handlingsplanen, der indeholder Crayons anbefalinger til, hvordan virksomheden bliver/vedbliver at være compliant og modnes i forhold til SAM. Som LMS kunde hos Crayon får virksomheden en dedikeret opfølgning og fokus på fremtidige "actions".

Licenshistorik

For at få det nødvendige overblik over en virksomheds licensportefølje, skal der udarbejdes en licenshistorik. Denne historik indeholder en oversigt over aktive aftaler og legacy (historiske indkøb med eller uden vedligeholdelse) og udarbejdes i forbindelse med opstart af LMS.

Forhandlingsrådgivning i forhold til softwareproducenterne

Som en del af LMS, tilbydes virksomheder at få en Crayon konsulent med på forhandlingsmøder med softwareproducenterne. Konsulenten tager stilling til virksomhedens specifikke forhold og deltager og bidrager på møder med producenterne.

Contract Management

Med LMS rådgiver Crayon omkring gentegninger, budget og betalingsplaner samt kontraktoptimeringer. Virksomheden vil på baggrund af Crayons rådgivning være i stand til at tage stilling til produkterne i forhold til virksomhedens egen strategi, nuværende og fremtidige behov.

Servicepakker

Der tilbydes tre forskellige servicepakker alt efter virksomhedens behov. Pakkerne betegnes henholdsvis Enterprise, Basic og Coordinator og indeholder en variation af ovenstående ydelser.