SAM & licensrådgivning Microsoft SAM Incentive

Som Microsoft Gold Partner er Crayon certificeret til at udarbejde og levere en række forskellige SAM ydelser, der alle er samlet i et Microsoft Incentive Program.

Microsoft har defineret omfanget af de enkelte ydelser og bidrager økonomisk til projektet. Crayon tilbyder følgende Incentives:

Crayon True-up Assist

Virksomheder med en aktiv Microsoft Enterprise aftale (eller anden form for standardiseringsaftale) er forpligtet til, årligt at rapportere om ændringer i relation til produkter der er dækket af aftalen. For de fleste virksomheder er dette en tids- og ressourcekrævende proces.

Med Crayon True-up Assist får virksomheden rådgivning og bistand til at opnå overblik og dokumentation for det aktuelle licensbehov.

Formålet med ydelsen, er at sætte virksomheden i stand til at foretage korrekt indberetning til Microsoft.

Crayon True-up Assist giver virksomheden mulighed for at være korrekt licenseret samt at opnå større sikkerhed for at være i kontrol.

Crayon SAM Baseline Review

Crayon SAM Baseline Review giver virksomheden et komplet overblik over den aktuelle Microsoft situation, set i forhold til produkt anvendelse, licensbeholdning og rettigheder, samt en vurdering af virksomhedens SAM modenheds niveau.

Det endelige resultat, i form af en behovs- og SAM modenhedsanalyse, sætter virksomheden i stand til at optimere deres software investeringer, sikre at de er korrekt licenseret og kontrollere at SAM processer og politikker lever op til de anbefalede standarder.

Formålet med ydelsen, er at sætte virksomheden i stand til at opnå compliance, være bevidst om rettigheder i forhold til licensbeholdning og at foretage korrekt indberetning til Microsoft.

Crayon SAM Baseline Review giver virksomheden mulighed for at være korrekt licenseret, at opnå større sikkerhed for at være i kontrol samt anbefalinger til optimering af nødvendige SAM politikker og processer.

Crayon gør opmærksom på, at alle projekter skal forhåndsgodkendes af Microsoft. Det endelige resultat deles, efter accept af indhold med Microsoft.