SAM & licensrådgivning Process Optimization

At få kontrol over softwareaktiver, minimere risikoen for incompliance og kun købe nødvendige licenser, hænger uløseligt sammen med effektiviteten af en virksomheds software asset management processer.

Mange virksomheder har etableret centrale indkøbs- og udrulningsprocesser som led i at opnå effektiv styring af hvilke aktiver der anskaffes og installeres, men dette fjerner ikke risikoen for at købe, installere og håndtere software på baggrund af ufuldstændige oplysninger. SAM data skal vedligeholdes og indgå som et licensmæssigt beslutningsgrundlag i de centrale processer for at støtte op om en styrket licensposition og løfte niveauet for softwarebudgettering, indkøb, kontrol og sikkerhed.

Med udgangspunkt i interaktive og dialogbaserede workshops, tilbyder Crayon at hjælpe med at kortlægge og optimere SAM processer. Fordele og gevinster ved optimerede processer inkluderer typisk:

  • Større sikkerhed for compliance
  • Omkostningsbesparelser i form af reallokering af licenser
  • Klarere rollefordeling og placering af ansvar
  • Proaktiv anvendelse af SAM-data, så indkøb og udrulning foretages på baggrund af løbende afstemning med licensrettigheder
  • Proaktiv opfølgning på aftaler og kontrakter
  • Kvalitetssikring af nuværende SAM- og licensforhold
  • Standardisering og formalisering af indkøb og udrulning, herunder en effektiv anmodning og godkendelsesproces, der differentierer mellem standard og ikke-standard software
  • Opdateret licensdokumentation
  • Tydelig dokumentation og fælles forståelse for vigtigheden af effektive SAM processer