SAM & licensrådgivning SAM License Workshop

Kender du din virksomheds rettigheder i forhold til aftaletyper og produkter?

Crayon tilbyder virksomheder produkttilpassede licensworkshops. Vores workshops fokuserer primært på Microsoft, men kan efter aftale tilbydes på andre producenter.

En Crayon SAM Licens Workshop giver et godt indblik i virksomhedens licenssituation i forhold til kontraktuelle forhold og den aktuelle installation – ligesom den vil øge kendskabet til producentens regler og rettigheder.

Forberedelsen til workshoppen vil være et kort interview, hvor Crayons specialister får informationer vedrørende aftaletyper, produktsammensætning, antal brugere, installationsopsætning (fysisk, virtuelt, mobile enheder etc.) Herudover indhentes købshistorik fra producenten, der benyttes som en validering af virksomhedens produktportefølje. De indsamlede informationer vil danne grundlag for indholdet i workshoppen.

På workshoppen, der foregår som en rådgivende dialog, vil Crayon præsentere vores opfattelse af virksomhedens kontrakt- og licenssituation set i forhold til den umiddelbare installationsopsætning:

  • Overordnet validering af og rådgivning om virksomhedens aktive aftaler
  • Drøftelse af de rettigheder, som aftalerne giver jer
  • Stillingtagen til sammenhæng mellem aftaleformer og produktsammensætning og hvorvidt der foreligger muligheder for optimering

Dækker produktporteføljen virksomhedens behov?

  • Vurdering af hvorvidt aftalerne indeholder de korrekte produkttyper i forhold til virksomhedens set-up
  • Stillingtagen til hvorvidt de installerede produkter benyttes korrekt i forhold til licensrettigheder
  • Gennemgang af risici og faldgruber

Nye Produkter

  • Sparring vedrørende kommende projekter hvor der indgår nye produkter

Kort sagt, Crayon tilbyder kompetent rådgivning, sparring og anbefalinger hvad angår virksomhedens aktive aftaler og licensrettigheder.