SAM & licensrådgivning SAM Policy Workshop

Formålet med klare, dokumenterede politikker er dels at sikre effektiv styring og kontrol af aktiver, dels at beskytte medarbejdere mod uforvarende at afvige fra accepteret adfærd.

Fra et SAM perspektiv er politikker med til at sætte klare retningslinjer og definere krav og standarder for anvendelsen og håndteringen af software, herunder køb, udrulning, bortskaffelse, dokumentation, compliance m.v. 

Står I over for udfordringer med udarbejdelse og implementering af software politikker, så tag Crayon med på råd. Vores konsulenter har mange års erfaring med udarbejdelse af politikker og kan derfor rådgive om best practice og komme med input til potentielle politikker og udformning heraf. Afhængig af behov assisterer Crayon både med træning i udarbejdelse af politikker, review af eksisterende eller kommende dokumentation eller, i det omfang hele opgaven ønskes outsourcet, med selve udarbejdelsen.

Listen over mulige SAM politikker er lang og kan ikke sidestilles med en IT-sikkerhedspolitik. Eksempler på politikker inkluderer:

  • IT Asset Management mandate
  • Anskaffelse af hardware og software
  • Installation af software
  • Change Management
  • Intern revision / compliance
  • Licensdokumentation
  • Bortskaffelse og forældelse
  • Reaktion på ekstern audit forespørgsel
  • Contract Management