SAM & licensrådgivning Sikkerhed & Persondata
Crayon Sikkerhed & Persondata

At få kontrol over Sikkerhed og Persondata er et essentielt led i at fremtidssikre virksomheder og offentlige myndigheder. Med Crayons mangeårige ekspertise indenfor minimering af risici, identifikation af faldgruber og procesoptimering kan vi klæde jer på til at imødekomme de nye krav stillet af EU.

Det øgede fokus på Sikkerhed og Persondata skyldes i særlig grad den nye Persondataforordning – The General Data Protection (GDPR), som træder i kraft i maj 2018. Denne forordning stiller strengere krav til behandling af persondata i IT-miljøet, hvor manglende overholdelse i langt højere grad end tidligere, kan medføre økonomiske såvel som værdimæssige konsekvenser.

Fordi Sikkerhed og Persondata berører langt de fleste personaleafdelinger, it-afdelinger, samt marketingafdelinger, kan det være en udfordring at danne sig et overblik over, hvad ”next step” skal være for at sikre compliance. Crayon kan hjælpe din virksomhed med at gennemgå ”best practice” og relevante markedsmæssige observationer, kortlægge umiddelbare risici indenfor Sikkerhed og Persondata samt komme med foreslag til optimeringsmuligheder på virksomhedens systemarkitektur og processer.