Teie IT-vara ümberkorraldamise hindamis Ja migreerimisteenused

IT-taristu tehnoloogiline ja majanduslik optimeerimine võib olla keeruline. On tähtis vähendada ettenägematuid ohte. 

Enamasti on arukas alustada hindamisest. 

Aitame teil hinnata oma kriitilist pilve- ja maapealset taristut, nii et saate digitaalse ümberkujundamise jaoks teha otsuseid, mis põhinevad andmetel ja millega säästate raha. Selleks kasutame valdkonna raamistikele ja parimatele tavadele toetuvat metoodikat.

 

Pilveteenusesse migreerimise hindamise teenus

Tarkvarahalduse küpsuse hindamise teenus

Soovitused oma tarkvarahalduse programmi järgmisele tasemele viimiseks

Kui oleme üle vaadanud, kuidas te praegu oma tarkvara haldate, esitame teile põhjaliku aruande hetke vastavuse kohta valdkonna parimatele tavadele (mis põhineb eespool toodud seitsmel kategoorial), sealhulgas teie organisatsiooni küpsusaste, tuvastatud riskivaldkonnad, soovitused nende valdkondade parandamiseks ja selle rahaline mõju teie üldistele IT-investeeringutele.

 

Lisateave

Tehisintellekti võimaluste hindamise teenus

Andmevara hindamise teenus