Koulutus ja tapahtumat Certified Software Asset Manager
ISI IAITAM Certified Software Asset Manager (CSAM) -koulutus

Ole edelläkävijä ja sertifioidu Software Asset Manager –osaajaksi. Ilmoittaudu IAITAM Certified Software Asset Manager (CSAM) –sertifiointiin tähtäävän koulutukseen.

Koulutuksessa korostetaan ohjelmisto-omaisuuden tärkeyttä osana dynaamista IT-omaisuuden hallintaa. Jokaisessa organisaatiossa tulisi olla vähintään yksi henkilö, jonka osaaminen ja koulutus painottuvat lisenssienhallintaan, jotta siitä koituvat säästöt ja edut pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Kaksipäiväinen CSAM-koulutus ja sitä seuraava sertifiointikoe antavat kattavan yleiskuvan ajankohtaisista lisenssienhallintaan liittyvistä säädöksistä ja käytännöistä. Sertifikaatin suorittaneet henkilöt ymmärtävät ohjelmisto-omaisuuden hallinnan merkityksen osana organisaation liiketoimintasuunnitelmaa. Lisäksi koulutuksessa tuodaan esille ennakoinnin tärkeys ohjelmisto-omaisuuden hallinnassa. 

Crayonin asiantuntijan johdolla kurssilla perehdytään hyvin suunnitellun ja toteutetun Software Asset Management –ohjelman peruspilareihin:

  • Tiedottaminen
  • Koulutus
  • Prosessit ja käytännöt
  • Projektinhallinta
  • Ohjelmisto-omaisuuden sääntöjenmukaisuuden hallinta

Kaksipäiväisen interaktiivisen koulutuksen aikana käydään läpi kurssimateriaali ja keskustellaan aihealueeseen liittyvistä kysymyksistä ohjaajan johdolla. Koulutus on suomenkielinen!

Kurssi soveltuu kaikille IT-omaisuuden hallinnan kanssa tekemisissä oleville ammattilaisille lähtötasoon katsomatta. Koulutuksesta on hyötyä myös budjetoinnin, taloushallinnon, lisensoinnin, ostotoiminnan, sopimustenhallinnan tai strategisen suunnittelun parissa työskenteleville. 

Lisätietoja koulutuksesta, hinnat ja ilmoittautuminen Crayonin kansainvälisen International SAM Institute –koulutuskeskuksen sivuilta www.internationalsaminstitute.com.