Ajankohtaista

Referenssit

Crayon Referenssit

CASE 1

Helen

 

Tukea auditointiprosessiin

Crayon on toiminut Helen Oy:n tukena sekä sisäisissä että ohjelmistovalmistajan suorittamissa auditointiprojekteissa. Helenin Marko Aalto kertoo, miten yhteistyö lähti liikkeelle ja mitä
hyötyjä siitä on ollut Helenille.

Mielestäni yhteistyö kokonaisuudessaan on ollut aivan loistavaa. Siitä lähtien kun ensimmäinen soitto Crayonille tehtiin, homma lähti pelaamaan tosi hyvin. Meillä on nyt pääosa lisenssiomaisuudesta käyty läpi Crayonin kanssa, ja voimme olla luottavaisin mielin, että ympäristömme on kunnossa.

Marko Aalto, Systems Specialist & License Manager, Helen Oy

Lue lisää >>

 

CASE 2

 

"Miten saadaan näkyvyyttä hinnoitteluun ja lisenssiomaisuuteen?"

Avara on asumisen ja asuinkiinteistösijoittamisen vastuullinen edelläkävijä ja toimii asuinkiinteistösijoitusten johtajana ja sijoittajien strategisena kumppanina. Avara vastaa noinyhden miljardin asuinkiinteistösijoituksista neljässä salkussa. Tieto ja tiedolla johtaminen ovat merkittävässä roolissa uusien asumisen ja asuinkiinteistösijoittamisen palvelujen kehittämisessä.

Avara Oy on ulkoistanut Crayonille merkittävän osan ohjelmisto-omaisuuden hallinnasta ja
lisenssihankinnoista mukaan lukien IBM Cognos -ympäristön vaatimat ohjelmistot. Avaran tietohallintopäällikkö Pekka Tuominen kertoo miksi.

Lue lisää >>

 

CASE 3

VR Group

 

"Olemme oikealla SAM-raiteella" - Tavoitteena jatkuva ja ennakoiva ohjelmisto-omaisuuden hallinta

Crayon tuottaa VR Groupille jatkuvaa ohjelmisto-omaisuuden hallintapalvelua (Software Asset Management as a Service). Palvelussa ovat mukana ohjelmisto-valmistajat, jotka kattavat 85% VR:n ohjelmistobudjetista. Lisäksi osa VR Groupin lisenssihankinnoista on keskitetty Crayonille. VR Groupin IT Licenses Lead Erkki Myllynen kertoo, mitä hyötyjä yritys on saanut syvällisellä yhteistyöllä ohjelmisto-omaisuuden hallinnassa Crayonin kanssa. 

Lue lisää >>

 

CASE 4 - JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 

Näkyvyys SAP-sopimuksiin ja -lisenssiomaisuuteen

Jyväskylän kaupungin SAP-sopimus kattaa kaupungin lisäksi sen julkishallinnon sopimuskumppaneiden SAP-käytön. Yhteensä käyttäjiä oli yli 10 000. Tarpeet ja käyttötavat eri toimijoiden välillä eroavat toisistaan merkittävästi. 

Organisaatiomuutokset ja henkilöstövaihdokset sekä toimittajalla että asiakkaalla olivat johtaneet siihen, että käyttöoikeuksien ja lisenssien hallinnointi ei ollut ajan tasalla. Crayonin kanssa tehdyn projektin tavoitteena
oli tämän hallintaprosessin kehittäminen.

Mitä Crayon teki?

Crayon teki analyysin kaupungin SAP-sopimuksen ja -lisenssiomaisuuden nykytilasta. Analyysin ja asiakkaan esittämien tarpeiden perusteella tehtiin yhteenveto tarjolla olevista vaihtoehdoista lisensointimallien ja sopimuksen kehittämisen osalta.

LUE LISÄÄ >>

 

CASE 5

In 2014 TeliaSonera entered a challenging compliance review, which in general are known to be full of unexpected challenges. Our dedicated SAM (Software Asset Management) compliance team shares our CEO's view "Nothing is so good it cannot be made better" - Johan Dennelind, President and CEO (Annual Report 2014), therefore, we did not hesitate to accept Crayon's support.

  • Crayon's expertise in data validation turned out to be priceless, making them a truly value adding SAM-partner and enabling TeliaSonera to swiftly reach the best possible outcome together. We could not have been more pleased with Crayon's support and expertise.

Anne Tuuli, Corporate License Manager at TeliaSonera
Certified Software Asset Manager (IAITAM) 

 

CASE 6

Crayonin SAMaaS-palvelu merkittävän pörssiyrityksen käyttöön

Suomalainen pörssiyhtiö valitsi Crayonin SAM as a Service (SAMaaS) –palvelun varmistaakseen ohjelmistolisenssien katselmointikelpoisuuden (compliance) ja saavuttaakseen kustannussäästöjä.

Pörssiyritys oli juuri käynyt läpi laajan katselmointiprojektin, jonka lopputuloksena ohjelmistotoimittaja oli laskuttanut asiakasta 1,5 milj. €. Tätä ei ollut budjetoitu, joten asia käsiteltiin yhtiön johtoryhmässä. Päätös oli, että vastaavaan tilanteeseen ei enää haluta, jolloin tietohallinto sai tehtäväksi laittaa lisenssiasiat kuntoon. Projekti priorisoitiin korkeimmalle tasolle ja sen etenemisestä raportoitiin johtoryhmälle.

Projektiryhmä oli tutustunut lisenssienhallintatyökaluihin ja pyytänyt niistä tarjouksia. Huhtikuussa 2012 pörssiyritys, jonka tietohallintojohtaja tunsi Crayonin asiantuntijapalvelut, lähestyi Crayonia lisenssiasiantuntijanäkökulma mielessä. Jo heti ensimmäisessä tapaamisessa selvisi, että asiakas on hakemassa kokonaisvaltaista Software Asset Management -ratkaisua, johon sisällytetään lähes kaikki ohjelmistotoimittajat.

Asiakkaalle päätettiin tarjota ratkaisuna Crayonin SAMaaS -palvelua, jossa työkalun kustannukset ovat osa palvelukustannusta. Projektiryhmä ymmärsi, että heidän on mahdotonta ylläpitää lisenssiasiantuntemusta useasta eri ohjelmistosta (Microsoft, IBM, Adobe, VMware) sekä samaan aikaan yrittää hallita työkalua.

Crayonin tarjoaman palvelun investoinnin tuotto (ROI) asiakkaalle oli helposti todettavissa ja toteutusaikataulut olivat huomattavasti lyhyemmät, kuin mitä ryhmä oli määritellyt.

Osana palvelua tarjottu jatkuva lisenssioptimointi on saanut aikaan kustannussäästöjä, jotka kattavat palvelumaksut useaksi vuodeksi. Sopimus solmittiin 2012 elokuussa ja palvelu otettiin koko laajuudessaan käyttöön tammikuussa 2013. Tällä hetkellä palvelun piirissä ovat Microsoft, IBM ja Adobe, mutta jatkossa palvelun piiriin tullaan sisällyttämään kaikki merkittävät ohjelmistot. Crayon raportoi kuukausittain lisensseistä ja kerran kvartaalissa käydään läpi optimointikohteita yhdessä yhtiön edustajien kanssa.