Amazon Web Services AWS Well-Architected Review

Käytätkö Amazon Web Services -palveluita tai oletko ajatellut siirtää työkuormiasi pilveen? Jos vastauksesi on "kyllä" kumpaan tahansa kysymykseen, kannattaa tutustua veloituksettomaan AWS Well-Architected Review –kartoitukseen ja sen tarjoamiin hyötyihin.

Well-Architected Review on järjestelmällinen tapa kerätä tietoa päätöksenteon tueksi. Se antaa eväitä turvallisten, luotettavien, kustannustehokkaiden ja suorituskyvyltään optimaalisten palveluiden suunnitteluun.

Mikä? Well-Architected Review on AWS:n kehittämä parhaiden käytäntöjen viitekehys, joka perustuu viiteen pilariin: operatiivinen tehokkuus, turvallisuus, luotettavuus, suorituskyky ja kustannustehokkuus.

Miksi? Well-Architected -viitekehys antaa vastauksen, kuinka hyvin työkuormiesi arkkitehtuuri vastaa parhaita käytänteitä ja miten sitä voidaan parantaa kaikilla viidellä osa-alueella.

Miten? Crayonilla on AWS Well-Architected -kompetenssi. Teemme katselmuksen kanssanne veloituksetta viitekehykseen pohjautuen.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää: Juho Räsänen, +358 (0)10 440 8300, license@crayon.fi tai jätä yhteydenottopyyntö.

AWS Well-Architected Review Hyödyt

Viisi pilaria AWS:n parhaat arkkitehtuurikäytänteet

Operatiivinen tehokkuus

Liiketoimintahyödyn saavuttaminen järjestelmiä ajamalla ja mittaroimalla, koko ajan parantaen prosessia ja toimintatapoja.

Turvallisuus

Tietojen luottamuksellisuuden varmistaminen, tietoturva ja identiteetinhallinta ovat keskeisiä teemoja riskienhallinnan ohella.

Luotettavuus

Palautussuunnitelman laatiminen katastrofien varalle, muutoksenhallinta,  resurssien dynaaminen allokointi tarpeen mukaan ja häiriöiden vähentäminen.

Suorituskyky

Oikeiden resurssityyppien ja -kokojen valitseminen työmäärän vaatimusten mukaisesti, suorituskyvyn seuraaminen ja tietoon perustuvien päätösten tekeminen tehokkuuden ylläpitämiseksi liiketoiminnan tarpeiden kehittyessä.

Kustannustenhallinta

Kustannusten ja optimaalisten resurssien hallinta. Jatkuva kulurakenteen ja tehokkuuden analysointi pitkällä aikavälillä.