Amazon Web Services AWS Cloud Migration

yläbanneri

Yritysjohtajilla ja teknisillä asiantuntijoilla ei useinkaan ole tarpeeksi aikaa tai oikeita työkaluja oman infrastruktuurin tai lisenssiomaisuuden kartoittamiseen. Siksi vaadittavien toimenpiteiden tunnistaminen ja suunnitteleminen siirryttäessä käyttämään pilvipalveluita voi osoittautua vaikeaksi.

Miksi pilveen, miksi nyt?

Siirtämällä osan tai kaikki digitaaliset toimintonsa pilveen organisaatiot voivat saavuttaa monia tuloksia: nopeuttaa innovointia, nykyaikaistaa ikääntyvää infrastruktuuria, laajentaa toimintaa globaaleille markkinoille, hyödyntää dataa tehokkaammin liiketoiminnan tueksi sekä parantaa asiakaskokemusta.


Lue lisää: 8 Business Drivers that Motivate Cloud Migrations

divider bar

Crayon tarjoaa eritasoisia ​​Assessment-palveluita yksinkertaisista perustason kartoituksista vaativiin työkuorma-analyyseihin ja migraatiosuunnitelmiin.

AWS migration assessment framework