AWS Well-Architected Review Tech edition

yläbanneri

Tässä oppaassa esittelemme AWS-palveluita käyttävien organisaatioiden viisi merkittävää riskiä. Tarkastelemme riskejä ja ratkaisuehdotuksia viiden osa-alueen kautta: operatiivinen tehokkuus, turvallisuus, luotettavuus, suorituskyky ja kustannustenhallinta.