Palvelut Software Asset Management
Crayon Ohjelmistolisenssien käyttöomaisuuden hallinta

Crayonin Software Asset Management (SAM) –asiantuntijapalvelu on lisenssien hankinta- ja hallintatilanteita tukeva toiminto, joka auttaa asiakkaitamme lisenssien ja sopimusten optimoinnissa ja niiden käytännön ratkaisuissa.

Sertifioidut asiantuntijamme auttavat sopimusmalleihin, käyttöoikeuksiin, ohjelmistojen käyttöön ja lisenssielinkaaren analysointiin liittyvissä kysymyksissä, jolloin asiakkaan omat resurssit vapautuvat muihin tehtäviin. Erittäin laajan toimittajakentän tuntemuksemme avulla pystymme luomaan oikeat toimintastrategiat sopimusneuvotteluihin sekä toimimaan asiakkaan tukena tiukoissakin tilanteissa.

Säästöjä ennakoinnista

Yksinkertaisimmillaan SAM-palvelu tarkoittaa organisaation nykyisen ohjelmisto-omaisuuden lisensoinnin kartoitusta ja optimointia kustannussäästötavoitteen mukaisesti. Voimme analysoida organisaatiosi ohjelmistojen käyttötapoja ja –tarpeita, palvelininfrastruktuurin optimointia sekä pilvipalveluiden hyötyjä ja käyttöönottoa. Palvelun avulla voidaan myös valmistautua ulkopuolisen tekijän suorittamaan katselmointiin.

SAM on työväline, joka konkretisoituu organisaatiollesi lisenssikustannuksen säästöinä, parantuneena tietoturvana sekä kaupallisten ja oikeudellisten riskien ennakointina ja hallintana. Kun ohjelmistolisenssien jatkuva hallinta on kohdallaan, vältyt tarpeettomilta kustannuksilta ja saat aiempaa paremman kontrollin organisaatiosi IT-ympäristöstä. SAM mahdollistaa täydellisen avoimuuden, jolloin organisaatio voi optimoida kaikkien järjestelmien suorituskykyä ja parantaa työntekijöiden tuottavuutta.

Edut organisaatiolle

  • Ajantasainen tieto lisenssien käyttöoikeuksista ja todellisesta käytöstä
  • Ohjelmisto-omaisuuden riskien hallinta
  • Ylimääräisten ohjelmistolisenssien tunnistaminen
  • Hallittu kustannusseuranta ja budjetointi
  • Ohjelmistokustannusten huomioiminen IT-ympäristöjen optimoinnissa
  • Tuottavuuden paraneminen
  • Lisää neuvotteluvoimaa lisähankinta- ja sopimusneuvotteluihin
  • Uushankintojen kustannukset voidaan perustella syvemmin