Ohjelmisto- ja pilvianalytiikka Auditointituki

Auditointituki

Auditointituki - Asiantuntija-apua ohjelmistojen katselmointeihin

Auditointitukea hyödynnetään tyypillisesti silloin, kun organisaatio vastaanottaa tarkastuspyynnön ohjelmistovalmistajalta tai täytäntöönpanovirastolta. Palvelun aikana ohjelmistoasiantuntijamme tukevat asiakasta tarkastuksen läpiviemisessä ja katselmointituloksen oikeellisuuden määrittelemisessä.

Kokemuksemme lukuisista ohjelmistovalmistajien (kuten Microsoft, IBM, Oracle ja Adobe) katselmuksista sekä ohjelmisto-omaisuuden hallintaan liittyvä syväosaamisemme varmistavat, että asiakas saa tarvittavan tuen jokaisella katselmoinnin osa-alueella:

 • Katselmointikirjeen ja -laajuuden verifiointi
 • Datan keräys
 • Katselmoijan loppuraportin oikeellisuuden varmistaminen
 • Kaupallinen neuvottelu ohjelmistotoimittajan kanssa

Paras lääke ohjelmistokatselmointeihin on ennakoiva valmistautuminen, mutta katselmoinnin osuessa kohdalle asiakkaat voivat hyödyntää asiantuntijoitamme seuraavasti:

Lisensointiasiantuntija

Crayonin konsulteilla on vuosien kokemuksesta karttunut syvällinen tuntemus ohjelmistotuotteiden lisensoinnista ja auditointikulttuurista. Asiantuntijamme on asiakkaan tukena neuvotteluissa katselmoijan ja ohjelmistovalmistajan kanssa sekä auttaa kustannusvaikutusten ennustamisessa. Palvelulla varmistetaan:

 • Katselmoijan analyysin oikeellisuus tunnistamalla virheellisiä olettamuksia, puuttuvia tietoja tai tilanteita, joissa lisenssimetriikoita tai käyttöoikeuksia on sovellettu epäsuotuisasti asiakkaan näkökulmasta.
 • Asiakkaan ohjelmisto-omaisuuden optimoitu soveltaminen, jolla varmistetaan, että katselmoijan tuottama arvioitu lisenssitase (Estimated License Position) jalostetaan asiakkaalle hyödylliseksi sovelletuksi lisenssitaseeksi (Applied License Position).
 • Neuvottelutuki, jonka kautta varmistetaan, että jäljellä olevat katselmoijan ja asiakkaan väliset erimielisyydet saadaan selvitettyä tehokkaasti.

Projektikoordinaattori

Projektikoordinaattorin roolissa Crayonin asiantuntija on asiakkaan ohella päävastuullinen katselmointiprojektin läpiviemisestä. Ohjelmistokatselmointien tarkoitus on arvioida asiakkaiden ohjelmistokäytön ja -omaisuuden vaatimustenmukaisuus.  Katselmointiprojektin läpivienti ja sisäisten resurssien koordinointi voi monesti aiheuttaa asiakkalle enemmän kustannuksia kuin katselmoinnin lopputulos, jos asiakkaalla ei ole kokemusta samanlaisten projektien toteutuksesta. Palvelulla varmistetaan:

 • Suunnittelemattoman työn ja ydinliiketoiminnalle koituvan häiriön minimoiminen
 • Katselmointiprojektin toteutus noudattaen parhaita käytäntöjä, esimerkiksi varmistamalla, että toimitetut tiedot ja käytössä olevat työkalut ovat tyydyttävät ja kelpaavat katselmoijalle
 • Katselmoinnin oikea-aikanen ja tehokas loppuun vieminen johtamalla ja tukemalla asiakkaan resursseja (Audit Response Team, ART) katselmoijan pyyntöihin vastaamisessa ja aikataulujen noudattamisessa
 • Käyttöoikeus- ja asennustietojen keruun tehostaminen varmistamalla, että kolmansien osapuolien kautta hankitut ja heidän ympäristöissään olevat käyttöoikeudet saadaan tehokkaasti todennettua.