Software Asset Management License Service Center

Crayon License Service Center

Organisaatioiden kohtaamat haasteet ohjelmisto-omaisuuden hallinnassa ovat kirjavia. Monissa tapauksissa työtä tehdään oman toimenkuvan ohella tai hajautetusti eri puolilla organisaatiota. Tällöin tarvittavan osaamisen ylläpitäminen voi olla haastavaa, ja kattava yleisnäkymä lisenssiomaisuuteen puuttuu.

Crayon License Service Center on ketterä lisäarvopalvelu, jonka avulla asiakkaamme voivat ulkoistaa ohjelmistohankinnat ja -hallinnan osittain tai kokonaisuudessaan ja samalla varmistaa, että ohjelmisto-omaisuutta hoidetaan optimoidusti ja kustannustehokkaasti valmistajien sopimusehtoja ja prosesseja noudattaen. Näin omia resursseja vapautuu muihin toimintoihin kuten liiketoiminnan kehittämiseen.

License Service Center Ainutlaatuinen palvelu Suomessa nyt avattu!

Kaikki Crayonin asiantuntijaplvelut yhdestä osoitteesta

Ulkoista meille ohjelmisto-omaisuutesi hallinta. Tarjoamme kokonaisvaltaisen palvelun, joka kattaa koko ohjelmistojen elinkaaren hallinnan hintakyselyistä ja ylläpitojen uusinnoista ennakoivaan lisenssiomaisuuden hallintaan.

 • Ohjelmistohankinnat asiantuntemuksella
 • Lisensointiin ja sopimuksiin liittyvät kysymykset
 • Ohjelmistosopimusten elinkaaren hallinta
 • Yhteinen työtila ja tietopankki
 • Ohjelmisto-omaisuuden hallinnan asiantuntijapalvelut

Kaikkiin lisensointiin ja sopimuksiin liittyviin kysymyksiin vastaavat sertifioidut asiantuntijamme keskitetysti yhdestä kontaktipisteestä. Palvelumalli mahdollistaa asiakaskohtaisesti räätälöidyt vastaukset huomioiden asiakkaan nykyisen ympäristön ja lisenssiomaisuuden sekä tulevaisuuden liiketoimintatarpeet.

Keskittämällä ohjelmistohankintasi ja lisenssiomaisuuden hallintapalvelut meille, saat parhaan hyödyn palvelusta. Ota yhteyttä jo tänään!

Kokonaisvaltainen palvelu Koko ohjelmistojen elinkaari haltuun

Lisenssiomaisuus on organisaation aineetonta pääomaa, jonka käyttöä määräävät ohjelmistovalmistajakohtaiset sopimukset. Lisenssisopimusten tulkinta vaatii erityisosaamista lisensointimetriikoista sekä valmistajakohtaisista pelisäännöistä.

Koska organisaatioissa on yleensä käytössä useiden eri valmistajien tuotteita, voi tällaisen asiantuntemuksen ylläpito olla aikaa ja resursseja vaativaa. Me Caryonilla panostamme osaamiseen, ja kokeneet asiantuntijamme auttavat asiakkaitamme parantamaan investointien kannattavuutta, minimoimaan riskejä sekä maksimoimaan liiketoimintahyödyt.

Crayon License Service Center on suunniteltu vastaamaan näihin haasteisiin:

 • Hoidamme puolestasi ohjelmistohankinnat optimoidusti ja kustannustehokkaasti valmistajakohtaisten ostoprosessien mukaisesti.
 • Sertifioidut asiantuntijamme antavat juuri sinun organsiaatiollesi räätälöidyt vastaukset mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin - olemassa olevan lisenssiomaisuuden ja sopimukset sekä mahdolliset tulevaisuuden tarpeet huomioiden.
 • Pidämme huolta ohjelmistosopimuksistasi yhdessä laaditun vuosikellon mukaisesti. Lisenssien ja ylläpitojen uusinnan lisäksi tuemme asiakkaitamme muun muassa sopimusneuvotteluissa ja -konsolidoinneissa.
 • Organisaatiosi saa käyttöönsä yhteisen työtilan, jonka kautta tehdään kaikki palvelupyynnöt. Turvallinen työtila toimii samalla tietopankkina varmistaen näin liiketoiminnan jatkuvuuden.
 • Saat käyttöösi valmiin hankintakanavan Crayonin ohjelmisto-omaisuuden hallinnan asiantuntijapalveluihin.
 • Palvelu on räätälöitävissä - valitse mukaan vain ne ohjelmistovalmistajat ja palvelut, jotka ovat sinulle tarpeellisia. Lisäksi palvelu skaalautuu vaivattomasti asiakkaan tarpeiden kasvaessa.

Ota ohjelmistojen hankinta ja hallinta haltuun kokonaisvaltaisesti – säästät aikaa ja rahaa ja samalla huolehdit, että ympäristösi on oikeaoppisesti lisensoitu.

YHTEINEN TYÖTILA Turvaa liiketoiminnan jatkuvuus

Palvelun myötä saat käyttöösi ainutlaatuisen ja turvallisen työtilan, joka toimii sekä palvelupyyntöjen lähettämistyökaluna että tietopankkina. Näin organisaatiollasi säilyy kontorolli ja läpinäkyvyys kaikkeen tekemiseen.

 • Nimetyt käyttäjät
 • Strukturoitu palvelupyyntöjen lähetys

Tietopankki

 • Näkyvyys kaikkiin asiakkaan palvelupyyntöihin - historia ja status
 • Ostoraportit
 • Asiakaskohtainen lisenssidata
 • Yleinen lisensointitietous

Turvallinen

Työtila on turvallinen, sillä sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät, minkä ansiosta muun muassa ostoprosessi pysyy paremmin hallinnassa. Käyttöoikeudet on myös helppo muuttaa tai poistaa esimerkiksi henkilön vaihtaessa työpaikkaa.

Tieto pysyy tallessa

Liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta työtilalla on oleellinen merkitys, sillä sinne tallentuvat kaikki asiakkaan palvelupyynnöt ja dokumentaatio riippumatta siitä, kuka kyselyn on tehnyt. Työntekijän poistuessa organisaatiosta tieto ei katoa tai jää kyseisen henkilön sähköpostiin tai arkistoihin, vaan on tallessa ja helposti saatavilla.