Ohjelmisto- ja pilvianalytiikka O365-kartoitus

o365 kartoitus

Microsoftin Office 365 -palvelut ovat käytössä monella organisaatiolla tuotantotyökaluina ja monesti ne edustavat myös suurinta yksittäistä ohjelmistokustannusta.

O365-palveluita hankitaan käyttäjäkohtaisina käyttöoikeuksina joko F1-, E1-, E3- ja E5-tuotekokonaisuuksina tai yksittäisinä komponentteina kuten Exchange Online. Tämä mahdollistaa käyttäjäkohtaisen räätälöinnin eri käyttäjäprofiilien mukaisesti. Monesti organisaatioilla ei ole kuitenkaan joko osaamista tai näkyvyyttä tuotekohtaiseen O365-käyttöön, joka mahdollistaisi käyttäjäkohtaisen lisensoinnin optimoinnin ja samalla merkittävät kustannussäästöt.

Office 365 -kartoituspalvelussa analysoidaan allokoitujen O365-lisenssien lukumäärä suhteessa lisenssioikeuksiin sekä mitataan O365-tuotteiden käyttöönottoaste ja todellinen käyttö. Näiden havaintojen ja käyttäjäprofiloinnin perusteella annamme suosituksia, joiden avulla asiakkaamme voivat saavuttaa seuraavat edut:

  • Saa näkyvyys O365-lisenssikustannuksiin ja O365-tuotteiden käyttöasteeseen, esim. Exchange, Office, Yammer, Teams ja SharePoint.
  • Vähennä O365-lisenssien ohjelmistokustannuksia räätälöimällä kullekin käyttäjäryhmälle optimaalinen lisenssitaso (F1, E1, E3 tai E5) ja poistamalla tarpeettomat käyttöoikeudet.
  • Varmistu optimaalisesta Microsoft-sopimusmuodosta ymmärtämällä miten O365-käyttöoikeuksien käyttö vaihtelee. Olisiko esimerkiksi joustava CSP-sopimus kustannustehokkaampi kuin sitouttava EA- tai EAS-sopimus.

Palvelun toimitusprosessi vaatii Crayonille oikeuden kerätä käyttötietoja asiakkaan O365-ympäristöstä API-rajapintojen kautta sekä O365-käyttäjätilin. Käyttäjien profilointi perustuu kerättyihin O365-käyttötietoihin ja asiakkaan kanssa pidettävään profilointityöpajaan. Palvelua voidaan toteuttaa yksittäisenä projektina tai jatkuvana palveluna, mikäli asiakas tarvitsee jatkuvan näkyvyyden O365-käyttöasteeseen ja -trendeihin.

divider bar