Software Asset Management SAM-iQ-ohjelma

SAM-iQ Älykäs perusta IT-ympäristön optimointiin

Crayonin ainutlaatuinen SAM-iQ-ohjelma auttaa asiakkaitamme tehokkaan ja kattavan ohjelmistojen elinkaarihallinnan ja optimoinnin toteuttamisessa.

SAM-iQ tarjoaa selkeän rakenteellisen toimintamallin sellaisten organisaatioiden käyttöön, jotka kehittävät ja ylläpitävät omia sisäisiä lisenssienhallinnan järjestelmiään sekä huolehtivat sääntöjenmukaisuudesta (compliance). Ohjelmaan osallistuvien asiakkaiden IT-ympäristön käytänteitä optimoidaan, minkä tuloksena asiakas saa selvän käsityksen organisaation IT-omaisuuden kokonaiskustannuksista sekä siihen sijoitetun pääoman tuotosta. Ohjelma toteutetaan yleisten ohjelmisto-omaisuuden hallintaa (SAM) koskevien parhaiden käytäntöjen ja standardien mukaisesti.

Ohjelman kautta asiakas saa käyttöönsä ainutlaatuisen valikoiman Crayonin työkaluja ja koulutuksia, joiden pohjalta he voivat kehittää ja ylläpitää tehokkaammin organisaation yhteisiä ohjelmistohallintaan liittyviä vaatimuksia ja toimintamalleja.

SAM-iQ MIKSI?

Crayon on auttanut tuhansia organisaatioita eri puolilla maailmaa ohjelmisto-omaisuuden hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Ymmärrämme, mitä haasteita asiakkaan IT-osastot voivat kohdata toimivien prosessien jalkauttamisessa ja ylläpitämisessä.

SAM-iQ-ohjelma avustaa organisaatioita suunnittelu- ja käyttöönottovaiheesta aina normaaliin tuotantovaiheeseen saakka, jossa ympäristöjä ylläpidetään ja optimoidaan jatkuvasti.

Monilla asiakasorganisaatioistamme on yhteisiä liiketoimintaan liittyviä tavoitteita, joiden saavuttamisessa juuri SAM-iQ -ohjelma voi auttaa. Niitä ovat esimerkiksi:

 • Nykyisen SAM-kypsyystason analysointi ja vertailu alan standardeihin
 • Paremman hallinnointimallin jalkauttaminen toimintatapojen ja prosessien avulla
 • Näkyvyyden parantaminen ohjelmistojen nykyiseen käyttöasteeseen
 • Lisenssiomaisuuden tehokas hallinta
 • Nykyisten ohjelmistovaatimusten hahmottaminen ja tulevien ohjelmistotarpeiden suunnittelu
 • Teknisten muutosten vaikutusten ymmärtäminen esimerkiksi siirryttäessä fyysisestä ympäristöstä virtuaaliseen tai omistuslisensseistä palveluntarjoajan ylläpitämiin palveluihin tai pilvipalveluihin.
 • Ohjelmistovalmistajien auditoinneista aiheutuvien riskien ja budjetoimattomien kustannuserien pienentäminen
 • Kustannussäästöt
OHJATTU LÄHESTYMISTAPA Reittisi ohjelmisto-omaisuuden onnistuneeseen hallintaan

SAM-iQ tarjoaa järjestelmällisen menetelmän tehokkaaseen ja kattavaan ohjelmistojen elinkaaren hallintaan ja IT-optimointiin. Ohjelma jakautuu neljään erilliseen vaiheeseen:

 • Suunnittelu
 • Käyttöönotto
 • Ylläpito
 • Optimointi

SAM-iQ opastaa organisaatioita ohjelmistolisenssien hallinnassa tarjoamalla vaihe vaiheelta etenevän ohjeistuksen, tarvittavat työkalut ja ajantasaisen edistymisen seurantaympäristön sekä kohdennetun koulutuksen. Ohjelman myötä sekä tietämys IT:n vaatimasta lainsäädännöstä että ymmärrys ohjelmistojen laittomasta tai luvattomasta käytöstä aiheutuvista riskeistä kasvaa koko organisaatiossa. 

Lisätietojo SAM-iQ-ohjelmasta

Jos haluat lisätietoja SAM-iQ-ohjelmasta, ota yhteyttä Crayonin myyntiin tai license@crayon.fi.

Lataa englanninkielinen SAM-iQ-esite