Segmentit Järjestelmäintegraattorit
SEGMENTIT Järjestelmäintegraattorit

Markkina on jatkuvassa muutoksessa, ja perinteisen palvelutarjooman rinnalle on kehitettävä uutta. Järjestelmäintegraattoreilta odotetaan nykyisin kykyä tarjota myös IT-järjestelmien ylläpitoa ja täyttä elinkaaritukea siinä missä perinteistä integrointiosaamista.

Mahdollisia haasteita:

  • Laajat ohjelmistoevaluoinnit ja -implementoinnit ovat kalliita toteuttaa.
  • IT-budjetit pienentyvät, ja yritykset odottavat ketteriä ja testattuja IT-ratkaisuja, jotka ovat samalla kustannustehokkaita.
  • Varmistusratkaisut kunnossa – asiakkaat haluavat olla varmoja, että heidän tietonsa ja sovelluksensa ovat aina turvassa ja saatavilla. 
  • Perinteisesti on luotettu ihmisten tekemään työhön - organisaatiot vaativat nyt työkaluja, jotka hoitavat automatisoidusti varmuuskopioinnit ja palautukset ja jotka edellyttävät vain vähän henkilöresursseja. Menetelmien tulee olla vaivattomia ja helposti hallittavia.