Asiakastarinat
Citrus Solutions AWS Well-Architected Review

Crayon teki Citrus Solutionille AWS Well-Architected Reviewn heidän työkuormiinsa.

 

We thought the AWS Well-Architected Framework seemed like a useful tool but didn’t know how to implement it effectively. We asked Crayon for help, and through a workshop and five-week follow-up process, Crayon conducted the review and suggested best practices.

- Tommi Tiira, Chief Digital Officer of Citrus Solutions

 

Lue lisää

Pihlajalinna Käyttäjäystävällinen Office 365 -palveluiden migraatio

Syksyllä 2018 Pihlajalinna osti Doctagon-nimisen yrityksen, josta tuli osa Pihlajalinnaa vuoden 2019 alusta. Doctagonin 260 käyttäjän Microsoft Office 365 -palvelut piti saada yhdistettyä nopealla aikataululla Pihlajalinnan järjestelmiin.

Crayonin tekniset pilviasiantuntijat suorittivat migraation, jossa Doctagonin käyttäjien sähköpostilaatikot ja OneDrive-tiedostot siirrettiin Pihlajalinnan tenanttiin. Lisäksi Sharepointin päälle rakennetun intranetin data migroitiin uuteen ympäristöön. Doctagonilla oli käytössään myös Dynamics 365, jonka osalta suoritettiin migraation testaus (PoC).

 

Kokonaisuutena projekti vietiin onnistuneesti läpi, ja voin suositella Crayonia kumppaniksi vastaaviin projekteihin.

Mikko Heikkilä, integraatiopalveluiden ICT-palvelupäällikkö, Pihlajalinna

Lue lisää

Insta Group Crayonin tukipaketit - vakuutus pahan päivän varalle

Crayonin tukipaketeista löytyy kolme eri tasoa, joista asiakas voi valita itselleen sopivimman siitä riippuen, halutaanko tuki pelkästään pilvituotteille vai hybridiin ympäristöön, jossa pilvipalveluiden lisäksi on käytössä myös on-premise-asennuksia.

Insta Group päätyi Crayonin pilviympäristöille tarkoitettuun Advanced Cloud Support -pakettiin. Näin heidän ei tarvitse maksaa turhaan sellaisesta tuesta, jolle heillä ei ole käyttöä.

Ottaessamme Microsoftin pilvipalvelut käyttöön mietimme, mistä saisimme tukea, jos tulee ongelmia. Tässä yhteydessä Crayonin yhteyshenkilömme kertoi Crayonin tukipalveluista, joista löytyikin meille sopiva ratkaisu. Halusimme itsellemme ikään kuin vakuutuksen, että jos tulee ongelmia, niin tietää, mistä voi kysyä.

Hans Väkevä, ICT Sourcing Manager, Insta Group

Codemen Tarve ja Crayonin osaaminen kohtasivat Office 365 -migraatiossa

Codemenin työntekijöillä on jo pitkään ollut käytössä sähköposti, tallennustila, kalenteri sekä toimisto-ohjelmistot kolmannen osapuolen pilvipalveluina. Syksyllä 2018 Codemenissa päätettiin siirtyä käyttämään Microsoft Office 365 -ratkaisuja.

Crayonin asiantuntijat suorittivat migraation 150 käyttäjälle vanhasta ympäristöstä Microsoft Office 365 -palveluihin alkuvuodesta 2019. Näin Codemenin omia resursseja voitiin hyödyntää tehokkaammin muissa hankkeissa.

Vaihtoehtona oli myös itse tehty migraatio, mutta siihen olisi mennyt paljon aikaa. Meillä ei ollut tarvittavia työkaluja työn suorittamiseen, joten olisi varmaankin tarvinnut tehdä jonkinlaisia investointeja ja opiskella. Crayonilta löytyi tarvittava asiantuntemus ja työkalut, eikä meidän tarvinnut miettiä kahta kertaa, lähdemmekö tekemään migraatiota Crayonin kanssa. Olemme tyytyväisiä lopputulokseen, ja teemme varmasti yhteistyötä jatkossakin.

Mika Myllynen, tietohallintojohtaja, Codemen Oy

 

Ulkoministeriö Yhteistyöllä saavutetaan parempia tuloksia

Crayon on ollut jo lähes kymmenen vuoden ajan ulkoministeriön kumppani ohjelmistohankinnoissa ja -hallinnassa. Yhteistyö ulkoministeriön kanssa alkoi lisenssihankinnoista ja yksittäisistä projekteista. Varsin pian ulkoministeriö siirtyi kuitenkin Crayonin jatkuvien ohjelmisto-omaisuuden hallinnan palveluiden asiakkaaksi. Säännölliset raportoinnit ja palaverit ulkoministeriön ja Crayonin asiantuntijoiden välillä varmistavat, että ulkoministeriö on jatkuvasti ajan tasalla ohjelmisto-omaisuuden tilasta omassa ympäristössään.

 

Johdon näkökulmasta ohjelmisto-omaisuuden hallinnan hyöty syntyy juuri taloudellisesta optimoinnista – oikeat ohjelmistomäärät ja lisenssit oikeaan tarpeeseen – sekä lisenssihallinnan osaamisen hankkimisesta tavalla, johon omalla organisaatiolla ei ole tarvetta enää panostaa niin runsaasti resursseja kuin jos työ tehtäisiin itse.

 

Ari Uusikartano, ulkoministeriön tietohallintojohtaja

 

Sovelto Microsoft Azure-migraatio hallitusti ja ilman käyttökatkoksia

Sovelton omat ICT-palvelut ovat jo pitkään hyödyntäneet Microsoft Azurea. Lisäksi asiakkaille tarjotaan erilaisia palveluita, ja näiden tuottamiseen käytettävät järjestelmät toimivat Azuressa. Palveluiden hallintaan haluttiin saada parempia työkaluja ja kattavampaa näkyvyyttä.

Sovelto valitsi palvelutoimittajaksi Crayonin, jonka asiantuntijat suosittelivat Azure-palveluiden hankkimista kustannustehokkaamman Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) -ohjelman kautta. Siirto CSP-lisensointimalliin tehtiin Crayonin Azure-arkkitehtien toimesta.

Koulutuksissa kiireisimpään aikaan meidän omat resurssit ovat hyvin rajoitetusti käytettävissä omien palveluiden kehittämiseen. Niinpä Crayonin projektitiimin asiantunteva apu migraatioon oli enemmän kuin tervetullutta.

Mika Seitsonen, johtava konsultti, Sovelto

 

Lue lisää

If Kokonaisvaltainen vastuu Ifin IBM-lisenssiomaisuudesta

Crayon hoitaa Ifin IBM-lisenssiomaisuutta ja vastaa siitä, että Ifin IBM-käyttö täyttää IBM-lisenssiehtojen vaatimukset. Palvelukokonaisuus sisältää IBM-lisenssiasiantuntijatuen, IBM License Metrics Tool (ILMT) -työkalun ylläpidon ja tuen, kaikkien IBM-lisenssien hallinnan sekä lisenssiuusinnoista huolehtimisen. Palvelun tavoitteena on varmistaa optimoitu ja sääntöjen mukaisesti lisensoitu IBM-ympäristö.

 

Haimme kumppania, joka pystyy kokonaisvaltaisesti ottamaan vastuun IBM-lisensseistämme.
Halusimme varmistaa, että lisenssiomaisuuteemme liittyvät riskit ovat hallinnassa ja että vältytään turhilta kustannuksilta optimoinnin avulla. Crayonin proaktiivisuus ja ammattitaito ovat vakuuttaneet meidät, ja on ilo tehdä töitä osaavan kumppanin kanssa.

Ilpo Mäkipää, Senior Contract Manager, If IT Services A/S

Eduskunta Tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä ohjelmisto-omaisuuden hoitoon

Crayon tuottaa Eduskunnan kanslialle jatkuvaa ohjelmisto-omaisuuden hallinnan asiantuntijapalvelua. Mukana palvelussa ovat suurimmat ohjelmistovalmistajat. Palvelun tavoitteena on näkyvyyden parantaminen Eduskunnan kanslian ohjelmisto-omaisuuteen, kustannussäästöjen saavuttaminen lisenssien optimoinnin kautta sekä riskien kontrolloiminen.

Olemme erittäin tyytyväisiä Crayonilta saamaamme palveluun. Crayonin osaavat asiantuntijat tekevät tueksemme työtä, jonka tuloksena voimme olla varmoja lisensoinnin oikeellisuudesta ja käytössämme olevien sopimusten tarkoituksenmukaisuudesta.

 Ari Apilo, tietohallintopäällikkö, Eduskunnan kanslia

Gasum Microsoftin CSP-tuotteet kätevästi Cloud-iQ-portaalista

Crayon on Gasumin ohjelmistokumppani niin lisenssihankintojen kuin asiantuntijapalveluiden osalta.

Cloud-iQ on kätevä, koska voimme itse klikkaamalla lisätä ja vähentää lisenssejä kulloisenkin tarpeen mukaan. Aikaisemmalta kumppanilta tilasimme lisenssit sähköpostilla, ja välillä tuntui, että sähköpostit hukkuivat matkalla. Nyt kun haluamme lisenssin käyttöön, niin se on minuutissa meillä.

Riku Miettinen, System Specialist, Gasum Oy

Pohjantähti Apua ILMT-projektiin

Crayonin IBM-asiantuntijat auttoivat Pohjantähteä ILMT-työkalun päivittämisessä ja konfiguroinnissa. Lisäksi käytiin läpi manuaalinen raportointi ja varmistettiin, että lisenssikirjanpito on ajan tasalla.

Sääntöjen noudattaminen on yksi arvoistamme kaikissa lisensseissä, ja sen takia meille on tärkeää, että myös ILMT on asennettu ja konfiguroitu oikein. Samalla varmistetaan, että työ-
kalu tuottaa oikeaa lisenssidataa, kertoo Pohjantähden Senior Specialist Juha Pölkki.

 

Valtori Valtori luottaa Crayoniin ohjelmistokumppanina

Crayonin avulla Valtori on saanut aikaan merkittäviä kustannussäästöjä ja pienentänyt ohjelmisto-omaisuuden riskejä ja hallitsemattomia kustannuksia.

 

Helen Tukea auditointiprosessiin

Crayon on toiminut Helen Oy:n tukena sekä sisäisissä että ohjelmistovalmistajan suorittamissa auditointiprojekteissa. Helenin Marko Aalto kertoo, miten yhteistyö lähti liikkeelle ja mitä hyötyjä siitä on ollut Helenille.

Mielestäni yhteistyö kokonaisuudessaan on ollut aivan loistavaa. Siitä lähtien kun ensimmäinen soitto Crayonille tehtiin, homma lähti pelaamaan tosi hyvin. Meillä on nyt pääosa lisenssiomaisuudesta käyty läpi Crayonin kanssa, ja voimme olla luottavaisin mielin, että ympäristömme on kunnossa.

Marko Aalto, Systems Specialist & License Manager, Helen Oy


Avara "Miten saadaan näkyvyyttä hinnoitteluun ja lisenssiomaisuuteen?"

Avara on asumisen ja asuinkiinteistösijoittamisen vastuullinen edelläkävijä ja toimii asuinkiinteistösijoitusten johtajana ja sijoittajien strategisena kumppanina. Avara vastaa noinyhden miljardin asuinkiinteistösijoituksista neljässä salkussa. Tieto ja tiedolla johtaminen ovat merkittävässä roolissa uusien asumisen ja asuinkiinteistösijoittamisen palvelujen kehittämisessä.

Avara Oy on ulkoistanut Crayonille merkittävän osan ohjelmisto-omaisuuden hallinnasta ja
lisenssihankinnoista mukaan lukien IBM Cognos -ympäristön vaatimat ohjelmistot. Avaran tietohallintopäällikkö Pekka Tuominen kertoo miksi.


VR Group "Olemme oikealla SAM-raiteella"

Tavoitteena jatkuva ja ennakoiva ohjelmisto-omaisuuden hallinta

Crayon tuottaa VR Groupille jatkuvaa ohjelmisto-omaisuuden hallintapalvelua (Software Asset Management as a Service). Palvelussa ovat mukana ohjelmisto-valmistajat, jotka kattavat 85% VR:n ohjelmistobudjetista. Lisäksi osa VR Groupin lisenssihankinnoista on keskitetty Crayonille. VR Groupin IT Licenses Lead Erkki Myllynen kertoo, mitä hyötyjä yritys on saanut syvällisellä yhteistyöllä ohjelmisto-omaisuuden hallinnassa Crayonin kanssa.


Jyväskylän kaupunki Näkyvyys SAP-sopimuksiin ja -lisenssiomaisuuteen

Jyväskylän kaupungin SAP-sopimus kattaa kaupungin lisäksi sen julkishallinnon sopimuskumppaneiden SAP-käytön. Yhteensä käyttäjiä oli yli 10 000. Tarpeet ja käyttötavat eri toimijoiden välillä eroavat toisistaan merkittävästi. 

Organisaatiomuutokset ja henkilöstövaihdokset sekä toimittajalla että asiakkaalla olivat johtaneet siihen, että käyttöoikeuksien ja lisenssien hallinnointi ei ollut ajan tasalla. Crayonin kanssa tehdyn projektin tavoitteena oli tämän hallintaprosessin kehittäminen.

Crayon toi SAP-lisenssiprojektiin näkemystä parhaista käytännöistä SAP-sopimusten osalta. Lisäksi yhteistyön perusteella saimme hyvän käsityksen nykyisestä lisensointitilanteestamme sekä sopimuksemme eduista ja siihen liittyvistä kehityskohteista.

Mari Soukka, liikelaitosjohtaja, Jyväskylän kaupunki, Talouskeskus-liikelaitos


TeliaSonera

In 2014 TeliaSonera entered a challenging compliance review, which in general are known to be full of unexpected challenges. Our dedicated SAM (Software Asset Management) compliance team shares our CEO's view "Nothing is so good it cannot be made better" - Johan Dennelind, President and CEO (Annual Report 2014), therefore, we did not hesitate to accept Crayon's support.

  • Crayon's expertise in data validation turned out to be priceless, making them a truly value adding SAM-partner and enabling TeliaSonera to swiftly reach the best possible outcome together. We could not have been more pleased with Crayon's support and expertise.

Anne Tuuli, Corporate License Manager at TeliaSonera
Certified Software Asset Manager (IAITAM)

Crayon Referenssit

Crayonin SAMaaS-palvelu merkittävän pörssiyrityksen käyttöön

Suomalainen pörssiyhtiö valitsi Crayonin SAM as a Service (SAMaaS) –palvelun varmistaakseen ohjelmistolisenssien katselmointikelpoisuuden (compliance) ja saavuttaakseen kustannussäästöjä.

Pörssiyritys oli juuri käynyt läpi laajan katselmointiprojektin, jonka lopputuloksena ohjelmistotoimittaja oli laskuttanut asiakasta 1,5 milj. €. Tätä ei ollut budjetoitu, joten asia käsiteltiin yhtiön johtoryhmässä. Päätös oli, että vastaavaan tilanteeseen ei enää haluta, jolloin tietohallinto sai tehtäväksi laittaa lisenssiasiat kuntoon. Projekti priorisoitiin korkeimmalle tasolle ja sen etenemisestä raportoitiin johtoryhmälle.

Projektiryhmä oli tutustunut lisenssienhallintatyökaluihin ja pyytänyt niistä tarjouksia. Huhtikuussa 2012 pörssiyritys, jonka tietohallintojohtaja tunsi Crayonin asiantuntijapalvelut, lähestyi Crayonia lisenssiasiantuntijanäkökulma mielessä. Jo heti ensimmäisessä tapaamisessa selvisi, että asiakas on hakemassa kokonaisvaltaista Software Asset Management -ratkaisua, johon sisällytetään lähes kaikki ohjelmistotoimittajat.

Asiakkaalle päätettiin tarjota ratkaisuna Crayonin SAMaaS -palvelua, jossa työkalun kustannukset ovat osa palvelukustannusta. Projektiryhmä ymmärsi, että heidän on mahdotonta ylläpitää lisenssiasiantuntemusta useasta eri ohjelmistosta (Microsoft, IBM, Adobe, VMware) sekä samaan aikaan yrittää hallita työkalua.

Crayonin tarjoaman palvelun investoinnin tuotto (ROI) asiakkaalle oli helposti todettavissa ja toteutusaikataulut olivat huomattavasti lyhyemmät, kuin mitä ryhmä oli määritellyt.

Osana palvelua tarjottu jatkuva lisenssioptimointi on saanut aikaan kustannussäästöjä, jotka kattavat palvelumaksut useaksi vuodeksi. Sopimus solmittiin 2012 elokuussa ja palvelu otettiin koko laajuudessaan käyttöön tammikuussa 2013. Tällä hetkellä palvelun piirissä ovat Microsoft, IBM ja Adobe, mutta jatkossa palvelun piiriin tullaan sisällyttämään kaikki merkittävät ohjelmistot. Crayon raportoi kuukausittain lisensseistä ja kerran kvartaalissa käydään läpi optimointikohteita yhdessä yhtiön edustajien kanssa.