Software Asset Management SAM-asiantuntijapalvelut
Crayon SAM-asiantuntijapalvelut

Crayon tarjoaa ja räätälöi SAM-palveluita kaiken kokoisille asiakkaille aina yksittäisistä asiantuntijapalveluista laajempiin kokonaisuuksiin ja koko ohjelmiston elinkaaren kattavaan jatkuvaan palveluun.

Lisenssiomaisuuden kartoituspalvelut

Tuotamme lisenssiomaisuuden kartoituspalvelut (mm. Microsoft/Oracle/IBM Baseline) aina asiakaslähtöisesti. Kartoituspalvelut toteutetaan saumattomasti asiakkaillemme parhaisiin käytäntöihin perustuvien Software Asset Management -hallintatyökalujen sekä -asiantuntijapalveluidemme avulla.

Kartoitus mahdollistaa käytössä olevien lisenssimallien tarkistuksen analysoimalla nykyiset käyttöoikeudet, kuten lisenssiversiot, -määrät ja -sopimukset. Kartoituksen tavoitteena on, että valittujen ohjelmistotoimittajien käyttöoikeuksien lukumäärä on optimaalinen organisaation käyttötarpeeseen nähden. Palveluun kuuluu lisäksi sopimusten analysointi ja optimointisuositusten tekeminen sekä ns. katselmointiraportin koostaminen.

Katselmointituki

On tärkeää, että asiakkaalla on ajantasaiset tiedot käytössään katselmoinnin sattuessa. Autamme näiden ajantasaisten tietojen ylläpitämisessä, jotta ad-hoc-tiedon kerääminen voidaan välttää.

Ohjelmisto-omaisuuden optimointi

Ylimääräiset lisenssit ovat turha kustannus – lisenssivaje taas on aina suuri taloudellinen riski. Autamme asiakkaitamme lisenssiomaisuuden optimoinnissa koko ohjelmiston elinkaaren ajan lisenssihankinnoista lähtien.

Skenaarioanalyysi

Tarjoamme alan parhaisiin käytäntöihin nojautuvan, laajan skenaarioanalyysin ja laskelmat, jotka perustuvat asiakkaan liiketoimintastrategisiin tavoitteisiin.

Strateginen sopimusneuvottelu

Meillä on usean vuoden kokemus neuvottelustrategiakonsultoinnista. Toimimme asiakkaidemme kumppanina niin suuryrityksissä (Oy, Oyj) kuin julkishallinnossa sekä neuvottelemme määrällisesti vuosittain kymmeniä uusia ohjelmistosopimuksia.

Koulutuspalvelut

Järjestämme asiakkaillemme SAM- ja lisensointikoulutuksia joko online-tilaisuuksina, Crayonin tiloissa tai asiakkaan omissa tiloissa. Koulutuksia voidaan toteuttaa myös räätälöityinä asiakkaan toiveiden mukaan.

Palveluntarjoajamallit

Autamme sinua auttamaan asiakkaitasi. SAM-konsultointi on erityisen tärkeää palveluntarjoajille
palvelualustoja suunniteltaessa. Kokonaisuuden huomioiminen palvelualustan
arkkitehtuurin, palvelumallin ja lisensoinnin suunnittelussa on ratkaisevaa käytännön työn
sujuvuuden sekä kustannusten kontrolloimisen vuoksi. Pohjatyön suunnittelu mahdollistaa
myöhemmin lisenssien ja sopimusmallien optimaalisen käytön sekä saa aikaan huomattavia
säästöjä.