Disruption Gap Paranna ohjelmistojen käytön näkyvyyttä ja hallintaa

disruption gap Optimoi IT-resursseja ja säästä kuluja parantamalla näkyvyyttä

SaaS-, IaaS- ja PaaS-palvelujen käyttö kasvaa huimasti organisaatioissa ympäri maailman. Samalla IT-hankintojen tekeminen ja käyttöönotto on muuttunut. Päätösvalta IT-hankinnoista on siirtymässä liiketoimintayksiköihin, mikä heikentää IT-resurssien näkyvyyttä ja hallintaa IT-osastoissa.

Puutteellinen hallinta, ylisuuret IT-kulut ja riskien kasvu aiheuttavat ongelmia, jotka tunnetaan englanniksi nimellä Disruption Gap. Suunta on vain pahempaan päin, mikä kasvattaa IT-osaston ja liiketoimintayksiköiden välistä kuilua.

Disruption Gap -ongelmat voi kuitenkin selättää oikeanlaisella näkyvyydellä ja teknologialla.  Katso, miten Snow ja Crayon auttavat IT-johtajia palauttamaan tilanteen hallintaansa, pienentämään ylisuuria IT-kuluja ja vaikuttamaan jatkossakin keskeisiin investointipäätöksiin.

disruption gap Kerää tiedot koko organisaation IT-resursseista keskitetysti

IT-johtajien pitää ymmärtää IT-investointien koko arvo ja estää liiketoimintaa uhkaavien turvallisuusriskien muodostuminen. Kun tietojenhankinta ja näkyvyys ovat kunnossa, IT-johtajat voivat säästää kustannuksissa huomattavasti, tehostaa toimintaa ja vaikuttaa seuraaviin asioihin:

  • Ohjelmistokulujen hillintä – Tarve johtuu muun muassa ylisuurista kuluista, duplikaateista ja menetetyistä volyymialennuksista.

  • Pilvi-investointien optimointi – Käyttämättä jääneet pilvilisenssit ja aktiivisiksi jätetyt virtuaalipalvelimet nostavat kuluja huomaamatta.

  • Lisensoinnin oikeellisuus – Näkyvyyden puute ohjelmistojen asennuksiin, käyttöön, lisensseihin ja käyttöoikeuksiin johtaa vaikeuksiin auditointineuvotteluissa.

  • Tietoturva – Sitä, mitä ei näe, ei voi turvata.

Lue e-kirjastamme lisää siitä, mitkä tekijät aiheuttavat Disruption Gap -ongelmia ja miten tilanne voidaan omassa organisaatiossasi korjata.

snow software Lisää näkyvyyttä, pienentää kustannuksia ja minimoi riskit

Snow auttaa ottamaan koko organisaation ohjelmistot hallintaan, mikä tuo tuntuvia säästöjä ja vapauttaa budjettia muuhun käyttöön. Tämä antaa IT-johtajille ympäri maailman mahdollisuuden sijoittaa turvallisin mielin uusiin teknologioihin, kuten virtualisointiin, pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin.

Snow tarjoaa ylimmälle johdolle, ohjelmistoista vastaaville ja hankinnan ammattilaisille käytännön tietoa ohjelmistojen asennuksista, käytöstä ja käyttöoikeuksista kaikissa ympäristöissä mobiililaitteista pöytäkoneisiin, konesaleihin ja pilvipalveluihin sekä pienentää ohjelmistokuluja vuositasolla jopa 30 prosenttia.

Soita meille jo tänään, jos haluat tietää, miten voit saavuttaa täydellisen näkyvyyden ja hallinnan ohjelmisto-omaisuuteesi.