Tjenester

IT Plattform

Microsoft Infrastruktur

Vi har et stort fagmiljø innenfor Microsoft Infrastruktur og er kåret til den den beste partneren i Norge innefor områdene Advanced Infrastructure og Systems Management & Virtualization  av Microsoft.

Våre konsulenter har lang erfaring og dokumentert kompetanse innenfor tilnærmet alle  Microsofts server og klientløsninger som f.eks:

  • Windows Server
  • Windows Azure
  • Windows Client
  • PowerShell
  • Exchange Server
  • Lync Server
  • SQL Server
  • Office 365

Over 30 av konsulentene er kursinstruktører i vårt kursenter, og flere har fått utmerkelsen Microsoft Most Valuable Professional (MVP) innenfor områder som Active Directory, Exchange, PowerShell og Visual Studio.

  

IBM og Oracle

IBM Mellomvare

Crayons fagmiljø av rådgivende seniorkonsulenter har lang erfaring med de fleste av IBMs produktområder.

Våre konsulenter leverer arkitekturkompetanse og utviklingskompetanse som danner grunnlaget for skreddersydde løsninger basert på standard programvare fra IBM. Vi har veldefinerte konsepter og rutiner som er med på å sikre god prosjektgjennomføring og solide løsninger.

Oracle Database

Vi er største leverandør av database lisenser i Norge og ble i mars 2014 utnevnt som «Oracle Database Partner of the year». Som Platinum partner kan vi dokumentere høy ekspertise på nesten alle databaseområder.

Vi lever det meste av tjenester rundt Oracle database, bl.a Installasjon, Helsesjekk, Tuning, Optimalisering, RAC, Høytilgjenglighet, Backup og recovery og Exadata.

I tillegg er vi det eneste konsulenthuset i Norge som har sertifiserte GoldeGate eksperter.


Les mer