IT Plattform

IBM mellomvare

Vårt sterke fagmiljø innenfor IBM Mellomvare leverer arkitektur- og utviklingskompetanse som danner grunnlaget for skreddersydde løsninger basert på standard programvare.

Eksempler på områder vi leverer tjenester innenfor er:

Applikasjonsserver

IBM WebSphere Applikasjonsserver (WAS) er en ledende plattform for interoperative applikasjoner som leverer applikasjoner og tjenester på en effektiv måte med robust ytelse, transaksjonsintegritet og maksimal sikkerhet og kontroll.

Enterprise Application Integration (EAI)

Integreringsservere fra IBM gir en sentralisert infrastruktur for applikasjonsintegrering og automatisering av forretningsprosesser.

Mobil utvikling og tilkobling

Rask og effektiv utvikling av mobilapper som gir omfattende funksjoner. IBMs programvare kan hjelpe deg med å utvikle HTML5-, hybrid- og native-applikasjoner på en effektiv måte og koble dem til andre systemer og nettskybaserte tjenester.

Forretningsprosessadministrasjon

Med Business Process Management-programvare og -tjenester kan organisasjoner av alle størrelser reagere på, samt forutse endringer i markedet, og alt dette mens kostnadene holdes under kontroll. Crayon leverer IBMs verktøy for BPM og har kompetansen for å optimaliser virksomhetens resultater ved å dokumentere, implementere og kontinuerlig forbedre forretningsprosessene.

Portaler

IBMs WebSphere Portal er en komplett nettportal med en tilpasset personlig, sosial opplevelse for kunder og besøkende. Portal-produkter gir brukerne en enkelt tilgang til applikasjoner, tjenester, informasjon og sosiale forbindelser.

Mobil administrasjon og sikkerhet

For å være effektiv må du utvikle en strategi for mobil administrasjon og sikkerhet. Crayon leverer IBMs programvare som gir deg oversikt og kontroll for å etablere en sikkerhetsstrategi og sikre at den blir håndhevet. Den kan for eksempel beskytte bedriftsdata som brukes av mobile applikasjoner og brukere, samt beskytte nettverket som brukes av mobile brukere. Få oversikt og kontroll for å kunne gjennomføre en sikkerhetsstrategi for mobil bruk.