IT Plattform

Onsite Services

Det kan være utfordrende for en intern IT-avdeling å vedlikeholde kompetanse på alle tjenester som forretningen krever stabil drift på, samtidig som man skal videreutvikle IT-plattformen med nye løsninger og tjenester.

Ofte resulterer dette i at driften blir reaktiv, prosjektarbeide utføres samtidig som daglige driftsoppgaver og at driften ikke gjennomføres etter profesjonelle prosesser.

En god løsning på dette kan være å knytte til seg en profesjonell samarbeidspartner, som har IT som kjernevirksomhet og et stort fagmiljø innenfor både teknologi og tilhørende prosesser.

Crayon tilbyr bistand til daglig drift og videreutvikling av IT-plattformen gjennom vår Onsite Services avdeling.

Ved å etablere et samarbeide med Crayon, vil du få tilgang til vårt konsulentmiljø bestående av 350 IT-konsulenter med spesialistkompetanse innenfor sine respektive fagfelt.

Tjenesten er spesielt tilpasset kunder som ønsker kontroll over egen IT-plattform av hensyn til kvalitet på tjenestene, pris og fleksibilitet.

Ved å inngå et samarbeide med oss får du:

  • Høy kvalitet på IT-drift i henhold til markedets «Best practice»
  • Kontrollert implementering av ny teknologi og løsninger
  • Bistand til å implementere gode driftsprosesser og rutiner<
  • Hurtig tilgang til spisskompetanse hos Crayon eller produsentene ved behov
  • Forutsigbare kostnader
  • Høy fleksibilitet ved endringer i krav og behov
  • Mulighet for kompetansehevning på interne ansatte gjennom Crayons kurssenter
  • Bistand til prosjektledelse

Vi bistår også med strategisk rådgivning innenfor implementering og drift av nye løsninger og utarbeidelse av planverk for implementering av teknologi og tjenester som understøtter forretningens behov.