IT Plattform

Vi kan Oracle

Konsulentavdelingen Vi kan Oracle

Crayons fagmiljø av rådgivende seniorkonsulenter har lang erfaring med de fleste av Oracles produktområder.

Våre konsulenter leverer spesialistkompetanse på alt som har med Oracle databaser å gjøre. Vi har veldefinerte konsepter og rutiner som er med på å sikre god prosjektgjennomføring og solide løsninger.

Crayon sin konsulentavdeling  er en spesilaisert leverandør innen blant annet:

 • Høytilgjenglighetsløsninger med for eksempel Oracle Real Application Cluster, Dataguard og Golden Gate
 • Oracle 12c Oppgradering
 • M igreringstjeneter
 • Supporttjenester hvor vi leverer nødhjelp med telefonvakt hele døgnet

Vår Partnerstatus

Crayon har høyeste tilgjengelige Oracle partnerstatus, ”Specialized Platinum Partner”. Dette er med på å sikre kvalitet i vår prosjektgjennomføring, og relevant oppdatert kompetanse på de Oracle programvareproduktene våre kunder har investert i.

Crayon er spesialisert og sertifisert på følgende Oracle områder:

 • Oracle Database
 • Oracle Database Security
 • Oracle Database Real Application Clusters
 • Oracle Database Performance & Tuning
 • Oracle Database Enterprise Manager
 • Oracle Linux
 • Oracle Golden Gate
 • Oracel Exadata
 • Oracle Approved Education Partner med partner Glasspaper