Klient og sikkerhet

Forefront Identity Manager

Håndter brukertilganger til alle IT-systemer på ett sted

De fleste virksomheter har mange forskjellige IT-systemer. Dette gjør det krevende å administrere at brukerne har riktige tilganger til de ulike systemene, og at tilganger blir slettet når noen slutter eller bytter roller.

Ett Identity Management (IDM) system forenkler disse oppgavene, slik at man kan administrere brukertilganger for alle systemer på ett felles sted. Ofte tar man utgangspunkt i HR-systemet som en kilde til brukerdata.

Forefront Identity Manager (FIM) er Microsofts IDM løsning. Ved å implementere FIM kan du oppnå en rekke fordeler som f.eks:

  • Økonomiske besparelser ved å automatisere manuelle oppgaver for administrasjon av brukere
  • Økt sikkerhet ved regelbasert tildeling av rettigheter til systemer og automatisk fjerning av tilganger
  • Sporbarhet gjennom dokumentasjon av endringer og historikk

Ett IDM prosjekt starter gjerne med en kartlegging av eksisterende datakvalitet, prosesser og rutiner, og utarbeidelse av et forslag til hvordan dette kan forbedres.

Deretter implementeres nye prosesser i organisasjonen, og en teknisk løsning basert på FIM som understøtter disse.

Med den ferdige løsningen kan hele organisasjonen utnytte informasjonen man har om brukerne, og du kan administrere tilgangene fra ett felles system. Løsningen inneholder en sluttbrukerportal der brukerne selv kan oppdatere informasjon om seg selv.

FIM er også et kraftig verktøy for å forvalte brukertilganger til nettskytjenester som f.eks Microsoft Office 365.

Crayon er Microsofts største forhandler, kurssenter og kompetansemiljø i Norge.

Vi har bistått en rekke kunder med implementering av Identity Management løsninger for interne systemer og tjenester i nettskyen.

Crayon har spesialistkompetanse innenfor FIM, og tilgrensende fagområder som Windows Server, Active Directory (AD), Active Directory Federation Services (ADFS), Windows Azure og Office 365.

Vi bistår gjerne med evaluering, planlegging, implementering og support av en løsning for Identity Management.