Personvernforordningen (GDPR, General Data Protection Regulation)

Crayons GDPR-vurdering

GDPR Crayons GDPR-vurdering

Det økte fokuset på å beskytte informasjon og data plasserer stadig økende krav til sikkerhet og fleksibilitet hos organisasjoner.

Crayon har utviklet en GDPR-vurdering som vil hjelpe organisasjoner med å fremheve områder som er viktige for forberedelse til GDPR-forordningen.

HVORFOR CRAYONS VURDERING? Fordelene

Crayon sin GDPR-vurdering tilbyr en oversikt over organisasjonens miljø, retningslinjer og juridiske krav, samt hvordan disse relaterer seg til GDPR.

  • Fokuserer på områder der risikominimering er nødvendig.

  • Hjelper deg med å utvikle en bestemt handlingsplan som sikrer at implementeringen er nøyaktig, effektiv og i samsvar.

Last ned PDF-filen for å finne ut mer om hvordan Crayon kan hjelpe deg og organisasjonen din med å være i samsvar med GDPR.

CRAYONS GDPR-VURDERING Hva dette innebærer …

Bevissthetsseminar

Et skreddersydd seminar for å øke bevisstheten mens man gjennomgår GDPR-lovgivningen og dens kjerneelementer, som bidrar til å sikre en solid introduksjon til GDPR-definisjonene.

Vurderingskurs

Et kurs som gjennomføres i form av intervjuer og dype diskusjoner med relevante interessenter i organisasjonen, samt gir en dyp forståelse av den nåværende situasjonen.

Datainnsamling

Datainnsamling er grunnlaget for dataflytanalysen. Crayon vil distribuere og konfigurere de nødvendige verktøyene slik at vi kan identifisere datastrømmer og tilknyttede applikasjoner innenfor IT-infrastrukturen.

Dataflytanalyse

Crayon vil gjennomføre en detaljert revisjon av forretningsprosesser og GDPR-relaterte prosedyrer hos organisasjonen din. Ved å bruke kunnskapen som er oppnådd i denne prosessen, vil Crayon få en detaljert oversikt over organisasjonens datastrømmer, innhold og følsomhet.

GDPR-modenhetsvurdering

Crayon vil tilby deg omfattende innblikk i hvordan organisasjonen bør utvikle og tilpasse seg den relevante GDPR-dokumentasjonen. I tillegg vil Crayon gi anbefalinger om hvordan retningslinjene og prosessene kan implementeres, slik at alle forretningsområder er klare for GDPR.

Klar for GDPR

GDPR-sluttrapporten vil gi et detaljert sett med resultater og anbefalinger, fremheve risikoområder og dagens modenhet og beredskap i organisasjonen.

Hovedformålet med dette prosjektet er å gi deg en god forståelse med det vi kartlegger og anbefaler, slik at at både du og organisasjonen kan jobbe henimot et klart veikart, og planlegge hvordan å nå målet med fullt samsvar med GDPR.