Systemadministrasjon

Microsoft Private Cloud

Microsoft Private Cloud er et konsept for virtualisering og automatisering av oppgaver i ditt interne datasenter, som bygger på tilsvarende tjenester du kan kjøpe i nettskyen. Konseptet baserer seg på Microsofts nyeste versjoner av Windows Server og System Center.

Løsningen gir deg muligheten til å tildele ressurser som servere, applikasjoner og lagring gjennom en egen sluttbrukerportal, skalere datakraften automatisk etter behov, samt måle og holde kontroll på kostnadene for bruk av tjenestene internt i bedriften.

Virtualisering er en sentral teknologi i dette konseptet, og ved å benytte Microsoft Hyper-V som virtualiserings-teknologi samt System Center Virtual Machine Manager til administrasjon, vil du ha full kontroll over ditt virtuelle miljø.

System Center Configuration Manager benyttes for å automatisere server - og applikasjonsinstallasjon, og System Center Orchestrator for ytterligere automatisering av alt fra installasjon og konfigurasjon til driftsoppgaver og rapportering.

Ved å benytte System Center Operation Manager vil du få en tilpasset proaktiv overvåkning av miljøet, samt kunne automatisere failover ved behov.

Crayon Services er kåret til beste leverandør innenfor dette fagområdet av Microsoft de 2 siste årene. Vi bistår deg gjerne med evaluering, planlegging, implementering og drift av en Private Cloud løsning basert på teknologi fra Microsoft.