Systemadministrasjon

System Center Service Manager

ITIL basert IT-Service Desk verktøy fra Microsoft

Microsoft System Center er en familie med produkter for å administrere IT-tjenester levert fra lokale datasenter og nettskyen.

System Center Service Manager (SCSM) er produktet som knytter det hele sammen, slik at du får fullt utbytte av System Center familien.

SCSM er et IT-Service Desk verktøy, som understøtter driftsprosessene i ITIL. Verktøyet har en egen CMDB (Configuration Management Database).

SCSM hjelper deg å standardisere tjenesteleveransene fra IT ved å:

  • Tilby selvbetjeningsløsninger der sluttbrukere og systemeiere kan bestille programvare, tjenester og kapasitet på egen hånd
  • Standardisere driftsoppgaver gjennom innebygde maler for arbeidsflyt basert på ITIL
  • Tilby og rapportere SLA på IT-tjenestene til forretningsenhetene
  • Holde kontroll på daglige driftsoppgaver, og oppgaver relatert til endringer, problemer og hendelser

En av de store fordelene med SCSM er den tette integrasjonen med andre løsninger fra Microsoft som de fleste bedrifter benytter. Eksempler på dette er Active Directory, Exchange, SC Operations Manager og SC Configuration Manager.

Dersom dere allerede bruker flere av produktene i System Center porteføljen vil det i de fleste tilfeller være lavere investeringskost forbundet med å ta i bruk Microsoft System Center Service Manager, fremfor konkurrerende løsninger.

Vi har mye kunnskap og lang erfaring med å implementere Service Desk løsninger, og bistår deg gjerne med å evaluere, designe, implementere og drifte en løsning basert på Microsoft System Center.