Bli Channel Partner Lisens- og kostnadskontroll

Det er spesielt tre hovedutfordringer vi i Crayon adresserer rundt lisens- og kostnadskontroll:

  • Hvordan optimalisere og redusere it-investeringer, men samtidig være riktig lisensiert i henhold til software-produsentenes komplekse lisensregler

  • Hvordan utnytte teknologi-investeringene man har gjort, slik at de faktisk bidrar til innovasjon og differensiering

  • Hvordan forenkle prosesser knyttet til bestilling, provisjonering og fakturering av tjenester

Crayon har utviklet tjenester og verktøy som skal hjelpe våre partnere på disse områdene.