Lisens- og kostnadskontroll Cloud Economics

Gir deg innsikt, kontroll og forutsigbarhet på ditt skyforbruk gjennom å forstå og kontrollere hva og hvem som driver consumption

Cloud Economics vil gi deg forståelse for hva skyforbruket kommer til å koste før du går i produksjon!