Halvdagsseminar for Startups, Scaleups og Independent Software Vendors Accelerate - utstatt!

Accelerate er et arrangement i regi av Crayon rettet mot bedrifter som utvikler og selger egen programvare. Accelerate har fokus på hvordan du kan få fart på forretningen ved å benytte tilgjengelige ressurser og gode go-to-market strategier.

Onsdag 18. mars inviterer vi til en halv dag med faglig påfyll, denne gang hos Microsoft. Vi starter med en time felles sesjon etterfulgt av to paralelle sesjoner, teknisk og forretning, og du velger hvilken du ønsker å være med på. Sesjonene er interaktive hvor du kan stille spørsmål underveis.

Vi avslutter formiddagen med mingling og enkel servering hvor du vil få mulighet til å snakke med ekspertene, treffe likesinnede og utvide ditt nettverk i bransjen.

08:30 - 09:00

Registrering og kaffe

Agenda felles sesjon

09:00 - 09:10

Velkommen til Accelerate

Det er mange roller som skal fylles når et selskap skal vokse og skalere, og det er både tidkrevende og kostbart å ansette disse rollene. Derfor kan det være avgjørende å samarbeide med en partner som kan bidra der du selv mangler spisskompetanse. Dette kan spare selskapet for både tid og penger, og bidra til økonomisk vekst. 

 

Anders Hendenskjold-Heen

ISV Manager, Crayon 

Bio


09:10 - 09:45

DevOps, Micrososervices og Kubernetes i Azure gir raskere time-to-market

Kubernetes er en løsning basert på åpen kildekode som muliggjør implementering og drift av containerbaserte tjenester på en rask, sikker, skalerbar og fullautomatisert måte - som automatisk utrulling av ny funksjonalitet, skalering og drift av tjenesteplattform og effektivisering av underliggende infrastruktur. Med Kubernetes blir man i stand til å agere raskere på endrede kundebehov og forespørsler ved innføring av microservices. I løpet av sesjonen vil vi se på hvordan skyen kan gi raskere utviklingstempo, bedre stabilitet og lavere risiko i programvareutvikling i drift.

 

Terje Island

Partner Technology Strategist - Azure Apps & Infra, Microsoft 

Bio

10:00 - 10:15

Pause

Paralelle sesjoner teknisk og forretning
11:30 Enkel servering og mingling

Har du spørsmål om Accelerate, send en epost til Simen Fjell, ISV Account Manager i Crayon