Partneravtaler ISV

Mange programvarehus (ISV) har fulgt digitaliseringsskiftet fra PC og klient/serverbasert plattform til epoken med mobil- og skyteknologi. En ISV som følger med i tiden vil mest sannsynlig være en ISV som også vil overleve og være konkurransedyktig for fremtiden. Overgangen har gjort det stadig viktigere for programvarehus å samarbeide med nye og innovative partnere for å vokse og utvikle seg i takt med endringer i markedet.

Vi i Crayon hjelper i dag mange programvarehus med å utvikle seg teknologisk, treffe nye markeder og kunder, samt å skape konkurransefortrinn ved hjelp av strategiske verktøy og rådgivning.