Skytjenester Oracle

Har du et eksisterende Oracle miljø og er interessert i å utforske muligheter for optimalisering, forbedring av ytelse eller potensiale for besparelser? Crayon har erfarne eksperter som sørger for å redusere risiko knyttet til Oracle lisensiering samt bidra til å spare store kostnader. Crayon tilbyr også en rekke Oracle produkter og dekker hele spekteret av løsninger fra Engineered Systems, Exadata, Oracle Cloud Machine og Oracle Cloud.