Channel Partner

Desktop As A Service (DaaS)

DAAS Desktop As A Service

For tjenesteleverandørpartnere som ønsker å levere DaaS-tjenester til sine kunder, kan Crayon tilby råd og implementering for hver av de fire kompatible alternativene som lar deg tilby webhostede skrivebord, og den eneste måten å levere skrivebord i et ikke-virtualisert miljø.

  • Via SPLA - Du har rett til å levere en skrivebordopplevelse i et felles miljø via Windows Server og RDS. Med denne modellen må du lisensiere Windows per prosessor og RDS SAL for hver bruker. Du kan også legge til Office under SPLA for hver bruker. Dette er IKKE Office 365, men Office under SPLA.
  • Tilrettelagt outsourcing - Med denne modellen har sluttkunden lisenser for Windows-klient OS, med SA- eller VDA-abonnement under en egen volumlisensavtale. Som tjenesteleverandør må du distribuere og administrere lisenser på deres vegne innenfor et fysisk isolert (tilrettelagt) hardwaremiljø. Sluttkunden må oppgi riktig antall CAL for sitt virtuelle skrivebord. Vær oppmerksom på at Windows OS ikke har lisensmobilitetsrettigheter.
  • Lei skrivebord med SPLA - Trolig en siste utvei for SPLA-partnere. Leie av skrivebord betyr at du (tjenesteleverandøren) må ha en PC, eid av din bedrift, som allerede har en kvalifisert OEM-lisens installert, og bruke Windows skrivebord OS for SPLA og Office for å leie den ut. Dette er kun tilgjengelig som et avtalevedlegg. Hvis du allerede leier ut skrivebord og ikke har avtalevedlegg, ta kontakt med ditt lokale Crayon-team snarest for å få råd om forskriftsmessig praksis.

Til slutt: Ny formulering i SPUR (Service Provider Use Rights) tilsier at webhostede skrivebord må leveres med uttalt beskjed om at det går via Windows Server, og ikke skrivebordlisensen i markedsføringsmaterialet. Dette er nytt i SPUR. Det er mange compliance-forhold å tenke på i forbindelse med webhosting av skrivebord; dette påbudet gjør at både Microsoft og kunden din vet hva de faktisk får.