Crayon Cloud Solution Program

Skypartner kampanje

Kampanje Forsterk dine skyrelaterte salgsmuligheter

Er du eller din bedrift usikker på hvordan du kan tjene penger på Microsoft Office 365?

Crayon ønsker, sammen med Microsoft, å tilby våre skypartnere skreddersydde tjenester rundt strategi, salg og pakketering av skytjenester.

De forskjellige tjenestene vil hjelpe dere å forstå hvordan dere kan tjene mer penger ved å ta i bruk skytjenester fra Microsoft. Enten som en integrert del av deres eksisterende tjenester, eller som en del av ett nytt forretningsområde eller ny tjeneste. I tillegg kan vi tilby salgscoaching rundt Microsofts cloud produkter, samt hjelpe dere med å gjennomføre en ringedag med dette som fokus.

Nedenfor finner dere beskrivelser, samt linker til påmelding til de forskjellige workshop og treninger. Som skypartner hos Crayon kan dere velge mellom en enkelt workshop/trening eller gjennomføre alle tre.

Ta kontakt med din kontaktperson hos Crayon for mer informasjon eller spla@crayon.no

Cloud Productivity Workshop

Mål

Etter endt workshop er målet at din bedrift skal ha en klar strategi for leveranse av skytjenester til markedet. Denne strategien skal ikke erstatte eksisterende business, men bidra til større inntjening på verdiøkende tjenester.

Innhold

I denne workshopen går vi pragmatisk til verks for å finne ut hva du som partner kan gjøre for å tjene penger i skyen. Første del av workshopen er en generell seanse der man i fellesskap tar for seg forretningsmuligheter, GTM-strategier og prisingsmodeller knyttet til skytjenester. Andre del består av break-out sessions, der hver enkelt partner bygger sin egen forretningsmodell basert på et valgt scenario.

Deltakerne vil få et eget planleggingsverktøy og et verktøy for finansiell modellering i Excel. Alle vil bli veiledet på disse verktøyene underveis, og dokumentene danner grunnlag for videre planlegging etter workshopen.

Hva kan forventes?

Dette er en workshop med fokus på forretningsmuligheter, og det vil derfor ikke bli dype diskusjoner om produkter eller teknologi. Det anbefales at deltakerne stiller med ansatte fra ledelse, økonomiavdeling, salgsavdeling og markedsavdeling. Deltakende partner må sette av en dag til selve workshopen, men må også påregne noe tid til planlegging og etterarbeid.

CLOUD PRODUCTIVITY workshop:

Sted: Microsoft Norge (Lysaker)
Dato: TBD Tid: 09.00-17.00
*Pris: 6000 NOK pr. partner
Antall deltakere pr. partner: Maks 6

For mer informasjon ta kontakt med oss!

 

*forutsetter minimum 4 partnere for å gjennomføre workshopen

Leads in a Box Salgstrening

Målet med kampanjen er å skaffe dere nye Office 365-kunder ved å gjennomføre en ringedag (8 timer).

Skypartner får profesjonell veiledning av en salgscoach slik at ditt salgsteam kan booke møter med eksisterende og nye kunder.

Salgscoach vil gjennomføre et oppstartsmøte med leder for salg for å tilpasse innholdet etter skypartners behov.

Salgscoach vil være til stede på ringedagen og coache salgsteamet 1:1.

Skypartners salgsteam skal på forhånd ha gjennomført salgstrening i Office 365, for å være best mulig forberedt i salgssamtalene. Målet er at hver selger skal booke minst 5 møter med nye kunder. Forhandler må ha minimum 5 selgere som booker møter på ringedagen

LEADS IN A BOX salgstrening

Sted: Hos Partner
Dato: TBD
Tid: 09.00-17.00
Pris: 12.500 NOK (veiledende pris 25.000 NOK)

For mer informasjon ta kontakt med oss!

Pakkeverksted Opplæring

Suksess i skyen er knyttet til smart pakketering og presentasjon av dine produkter og tjenester.

Denne workshopen vil ta utgangspunkt i både praktiske og finansielle metoder for hvordan dette kan gjøres. Du vet hva som gjelder, men du trenger noen til å hjelpe deg på vei. Benytt dette programmet til å komme i gang med å sikre målbare resultater i din bedrift og med dine ansatte!
Elementer i workshop:

  • Hva kan pakketeres?
  • Standardiserte og egenutviklede produkter (som f.eks. Office 365 med tilpasninger og påbygg)
  • Tjenester (som f.eks. rådgivning, implementering, support, opplæring)
  • Hvor og hvordan presentere pakkene?
  • Kanaler og budskap
  • Bransje- og markedstilpasninger
  • Hvordan kalkulere og finne riktig pris?
  • Kort og langsiktig inntjening
  • Hvordan komme i gang
  • Opplæring av salgs-, markeds- og leveranseapparat

PAKKEVERKSTED Opplæring

Sted: hos Partner
Dato: På forspørsel
Tid: 09.00-17.00
Pris: 12.000 NOK

For mer informasjon ta kontakt med oss!