Skytjenester og Lisenser

ISV Community

Crayon ISV Community

Sky og digitalisering har forvandlet hvordan programvarehus må tenke for å utvikle sin unike IP og løsninger. Vi i Crayon hjelper i dag mange programvarehus med å utvikle seg teknologisk, treffe nye markeder og kunder, samt å skape konkurransefortrinn ved hjelp av strategiske verktøy og rådgivning.

Områder vi kan hjelpe deg med:

 • Skalering
 • Cloud Arkitektur
 • Cloud Economics
 • Salg
 • Support
 • GDPR
 • Økt synlighet
 • Kobles mot andre relevante ISV'er
 • Go Global
 • Machine Learning
 • Managing Services
 • ISV økosystem
 • Cloud iQ

Ta gjerne kontakt med en av våre medarbeidere i dag for å høre mer!