ISV Development Program

Microsoft ISV Royalty

Microsoft ISV Royalty

Microsoft ISV Royalty lisensavtalen tilbyr ISV partnere en enkel måte å lisensiere Microsoft-produkter, for deretter å integrere dem med sine egne programvare applikasjoner. ISV Royalty Licensing Program er en programvare avtale for alle partner segmenter innenfor programvareløsninger. Du anskaffer lisenser for din “Unified Solution” gjennom Crayon.

Dette er en god avtale for:

  • Organisasjoner som kun utvikler programvare eller programvare løsninger , og ikke er en del av et data økosystem, eller en maskinvare leverandør.
  • Organisasjoner som oppnår minimum 30 prosent av deres totale omsetning via lisenssalg fra dere løsninger.

Avtalen tilbyr en lang rekke Microsoft produkter. Du kan laste ned den siste oppdaterte ISV Royalty Product List (oppdateres kvartalsvis) for å få oversikt over alle de produkter som er  tilgjengelig fra Microsoft gjennom ISV Royalty Licensing Program (merk: ISV programmet tilbyr pr dags dato ikke operativ system, server operativ system eller online tjenster).

Fordeler ved avtalen:

Lever en totalløsning.

Forenkling av anskaffelse og utrulling for dine kunder, gjennom en leveranse som inneholder Microsoft produkter inkludert i din løsning.

Reduser kostnader.

Minimer kostnader ved å reduserer installasjons-, konfigurasjons-, oppdaterings- og supportkostnader gjennom å forhåndskonfigurere installasjon med Microsoft-produkter.

Potensiell økning av inntekter.

Muligheter for ekstra inntekter eller økte marginer, gjennom å redistribuere Microsoft lisenser og Embedded Maintenance-oppgradering dekning med en samlet løsning.

Verdensomspennende distribusjon.

Distribuer en samlet løsning til kunder uansett hvor de holder til i verden, så fremt distribusjon er lov