Skytjenester og Lisenser

Volumlisenser

Det vi gir deg

Av oss får du spisskompetanse på avtaleverk, lisensregler og lisensforvaltning. Vi hjelper deg med å forstå reglene i volum lisensavtalene for å minimere kostnadene. Vi er preferert partner for en stor andel av bedriftsmarkedet innen både Microsoft, IBM, Oracle, Adobe, Citrix og VMware

Ved inngåelse av en programvareavtale ønsker vi å bidra til å sikre deg å realisere verdien som ligger i investert teknologi. Vi har, igjennom mange år i markedet, opparbeidet en solid kompetanse på å gi råd til kunder vedrørende optimal bruk av programvaren som inngår i lisensavtalen.

Vi hjelper deg å ta valg på riktig beslutningsgrunnlag, og til enhver tid sørge for å finne frem til den løsningen som er mest optimal for deg.

Programvareprodusentene har et bredt utvalg av lisensavtaler for kjøp av programvare. De enkelte kjøpsavtalene er tilpasset slik at bedrifter kan velge lisensiering etter behov, størrelse og finansiell situasjon.

 

Avtaler for Offentlig sektor

Programvareprodusentene har lisensavtaler tilpasset offentlige organisasjoner. Dette innebærer bedre priser og vilkår, slik at man kan bedre tilpasse de offentlige organisasjonenes behov. 

 

Avtaler for privat sektor

Programvare produsentenes ulike avtaler er utviklet i forhold til størrelse (antall PC) på virksomhetene som tegner lisensavtalene.

Hovedregelen er at jo større man er (enten som eget selvstendig selskap eller som et selskap i en mer enn 50% eiet gruppering), jo lavere enhetskostnader på lisensene får man i lisensavtalen.

Fordi de fleste virksomheter allerede har, eller har hatt, en eller flere lisensavtaler, bør man før man begynner å orientere seg om hvilken lisensavtale som passer en best, undersøke følgende:

Er man eiet av, eller eier man (mer enn 50%), et annet selskap ? Leie eller kjøpe en lisensavtale. Er vedlikehold viktig for mitt foretak ? Hvor mange ansatte? Hvilken avtale kvalifiserer vårt behov?

 

Programvare for utdanningsinstitusjoner

Crayon er Norges største partner på akademiske lisenser og har rammeavtalen med Uninett

Lisensavtalene for utdanning gir institusjoner og studenter tilgang til programvare slik at de kan utnytte mulighetene som finnes innen ny teknologi for å lære og samhandle.

Hvilken lisensavtale som er best for deg, avhenger av hvor mange dere er og hvordan dere helst vil kjøpe lisensene. Det er to typer avtaler: Leie- og kjøpsavtaler.