Nyheter og kundeportaler

900 ansatte, kun 4 i IT-avdelingen

i

Stian Bjørhei er CIO i Hafslund Marked. Sammen med prosjektleder Vidar Aadalen utgjør han den ene av de to IT-ressursene i en avdeling som dekker IT-behovet til 15 selskaper eid av Hafslund Marked.

– Vi har i dag en IT-løsning som er 100 prosent skybasert og all drift og vedlikehold er satt ut til Microsoft og Crayon.

Sammen med Crayon designet vi en løsning der all funksjonalitet og alle prosesser var standardiserte og basert på funksjonalitet i Microsofts skytjenester, Microsoft Azure.

Les mer