Nyheter og kundeportaler

GDPR for offentlig sektor - vær forberedt når stormen kommer

i

Dette seminaret vil ta for seg det strategiske, juridiske og teknologiske perspektivet av den nye personvernlovgivningen som trer i kraft fra mai 2018.

GDPR-direktivet stiller helt nye krav til behandling av personvernopplysninger, blant annet kravet til samtykke, noe som igjen krever betydelig mer av virksomheter som ikke har en tydelig strategi rundt personvern.

Vi presenterer et helt nytt rammeverk som klargjør deg for den nye lovgivningen, fra et helhetlig perspektiv. Digital 360 er et rammeverk for digital transformasjon, som blant annet tar for seg GDPR-problemstillingen.

D360-rammeverket er et samarbeid mellom Crayon AS, Berngaard/Sandbek AS og Habberstad.

De fremste aktørene i sin bransje på feltet. Les mer om Digital 360-rammeverket, og hvordan vi kan hjelpe deg på www.crayondigital360.no.

Full agenda og påmelding her!

Velkommen!